...

Uit de cijfers van mobiliteitsbureau Be-Mobile is op te maken hoe sterk de daling van het autoverkeer wel is. Be-Mobile vergeleek de cijfers van 9 maart (voor de crisis), 16 maart (na de eerste golf maatregelen) en 23 maart (na de tweede golf maatregelen). Op maandag 16 maart was er 25 procent minder autoverkeer dan een week voordien. Daardoor waren er nauwelijks ochtendfiles, maar overdag bleef het relatief druk op de weg. Op 23 maart was er 57,8 procent minder autoverkeer dan twee weken voordien. In de ochtendspits was het woon-werkverkeer niet verder gedaald, maar er waren veel minder (niet-essentiële) verplaatsingen overdag en 's avonds. Opvallend: op 16 maart waren er 3 procent meer vrachtwagens op onze wegen. Dat zou te verklaren zijn door de hamsterwoede in die dagen, waardoor supermarkten vaker bevoorraad moesten worden. Op 23 maart was dat effect verdwenen, en waren er 4% minder vrachtwagens op de baan dan op 9 maart. Volgens een enquête van Vias institute hebben sinds de start van de strenge maatregelen op 18 maart meer dan 8 op de 10 Belgen hun autoverplaatsingen verminderd. De meerderheid (66%) verklaart zelfs de wagen 'veel minder' dan voorheen te gebruiken. Daarbij zijn er verschillen tussen de regio's. In Wallonië verplaatst 9 op de 10 (90%) zich minder met de wagen, in Vlaanderen is dat 83%, terwijl in Brussel slechts twee derde van de autogebruikers zich minder verplaatst. Bij de grote meerderheid van de bestuurders die niet minder met de wagen rijden, is dat omdat ze nog gaan werken (69%) of moeten zorgen voor familie of naasten (17%). De verplaatsingen met de fiets of te voet zijn wel gestegen, wellicht voor recreatieve doeleinden. Een enquête uit september 2019 door Vias institute toonde aan dat slechts 22% van de werknemers geregeld aan telewerk deed, hoewel bijna de helft van de mensen een job had waarin telewerk mogelijk was. Sinds de coronacrisis doet 1 Belg op 2 (gedeeltelijk of volledig) aan telewerk, zo blijkt uit de nieuwe enquête. Anders gezegd: iedereen die het kan, doet aan telewerken. Door de strenge maatregelen werden ondernemingen die nog geen telewerk deden immers gedwongen om dit mogelijk te maken. Vias institute en de FOD Mobiliteit organiseerden twee webinars over telewerk. Uit de respons van deelnemers bleek dat veel werknemers na de crisis willen blijven telewerken. Wie eenmaal van thuiswerk geproefd heeft, ziet de voordelen ervan in. Meer telewerk zal een gunstig effect hebben op de mobiliteit, verkeersveiligheid en het milieu, stelt Vias.