...

Christophe De Koninck van Domus Medica: "De huisartsen en breder de zorgverleners in het algemeen worden vandaag met enorme uitdagingen geconfronteerd. Onze betrachting als huisartsenvereniging is om de artsen in het veld zo snel en zo goed mogelijk te informeren." De informatie is beschikbaar op een specifieke webpagina over Covid-19 op de website van Domus Medica (https://www.domusmedica.be/actueel/coronavirus-covid-19). Bovendien wordt een dagelijkse digitale nieuwsbrief uitgestuurd met de laatste updates. Het farmaceutisch laboratorium Chiesi heeft dan ook besloten om dit initiatief van Domus Medica en van SSMG te steunen. Geert Van Hoof, Managing Director van Chiesi België: "Huisartsen zijn meer dan ooit een essentiële eerste lijn in het goede beheer van patiënten in het algemeen, maar ook van patiënten die getroffen zijn door Covid-19. Hun rol is cruciaal in deze ongekende gezondheidscrisis. Informatie volgt elkaar tegenwoordig snel op en het is niet altijd eenvoudig om al deze informatie bij te houden. Chiesi wil deze informatiestroom veiligstellen en ook van de gelegenheid gebruik maken om alle huisartsen te bedanken voor het werk dat ze doen." De bijkomende financiële ondersteuning is volgens Domus Medica dan ook zeer welkom en helpt om de continuïteit en verdere uitbouw van het coronaplatform ook op langere termijn te garanderen.