Alles over Thomas Gevaert

Het Riziv zal jaarlijks 2.500 GEP-tests terugbetalen aan de borstklinieken - dat komt overeen met het aantal vrouwen met borstkanker dat in aanmerking komt voor de test. De test maakt het mogelijk chemotherapie gerichter toe te passen.

Het Riziv zal jaarlijks 2.500 GEP-tests terugbetalen aan de borstklinieken - dat komt overeen met het aantal vrouwen met borstkanker dat in aanmerking komt voor de test. De test maakt het mogelijk chemotherapie gerichter toe te passen.

Hoofdpunt op de Nationale Commissie van afgelopen maandag waren de huisartsenwachtposten. Ondanks alle optimisme dat er een oplossing in de maak was, zitten er blijkbaar toch nog wat losse eindjes aan.

Na vele jaren is er eindelijk een akkoord over een uitvoerings-KB bij artikel 155 § 3 van de ziekenhuis, dat voor meer transparantie moet zorgen inzake de afhoudingen op erelonen. Voor Kartel/ASGB gaat de tekst evenwel niet ver genoeg.

Volgens voorlopige analyses is er geen overschrijding van het budget voor de erelonen in 2022 te verwachten. Niet het volledige budget zou besteed zijn. Volgens een aantal artsensyndicaten maakt dit ook de oefening 'appropriate care' overbodig.

Op de Nationale Commissie van maandag 30 januari werd uitgebreid gesproken over de huisartsenwachtposten. Op korte termijn komen er een aantal maatregelen voor wat extra onthaalpersoneel en meer financiële ademruimte. Op 13 februari wordt er verder gepraat.

Maandagavond ging het op de Nationale Commissie uitgebreid over de huisartsenwachtposten. Het ziet ernaar uit dat er extra financiering komt voor 2022 en 2023.

In uitvoering van het lopende akkoord artsen-ziekenfondsen 2022-2023 wordt een deel van de indexmassa opzijgezet om het aanwerven van een praktijkverpleegkundige aan te moedigen.

"Waarom zouden artsen nog conventies onderhandelen als niet toetreden tot een akkoord toch geen verschil meer uitmaakt?" Kartel-voorzitter dokter Thomas Gevaert hekelt de 'vuilnisbak-wet' die de Kamer recentelijk goedkeurde. Onder meer zit daarin een supplementenverbod op ambulante zorg voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming.

Is AADM een representatief syndicaat? Een artsenvakbond die met andere woorden minstens 5% huisartsen of specialisten telt en 10% 'anderstaligen'. Tot grote ergernis van het Kartel weten we het pas in 2026. Dan pas gelden deze criteria.