Alles over Thomas Gevaert

Maandag 16 oktober keurde de Algemene Raad van het Riziv de gezondheidszorgbegroting goed voor 2024. De gehele Riziv-begroting bedraagt 42,7 miljard euro - het te besteden bedrag voor de ziekteverzekering 37,2 miljard euro.

Het Belgisch Kankerregister rondt de evaluatie af van drie jaar centralisatie complexe chirurgie. De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen kreeg de vóórpublicatie.

Een booster voor onze gezondheidszorg, zo noemt Vandenbroucke de gezondheidszorgbegroting voor 2024, die de Algemene Raad van het Riziv op 16 oktober goedkeurde. Maar Bvas heeft het over een ontmanteling van de medische zorg. ASGB stelt dat de regering de begroting heeft uitgekleed: het absolute minimum blijft over.

Het Verzekeringscomité keurde maandag een voorstel goed voor de Riziv-begroting 2024. Het besteedbare bedrag voor dat jaar bedraagt zo een 37,3 miljard euro. De Bvas en Kartel/ASGB - teleurgesteld over het beleid tegenover de artsen - stemden tegen het voorstel.

Maandag 2 oktober keurde het Verzekeringscomité van het Riziv het begrotingsvoorstel voor 2024 goed. Bvas én ASGB/Kartel stemden tegen.

De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen bespreekt een nieuw voorstel voor een intern reglement om de werking te actualiseren. Dat moet voor het eind van dit jaar rond zijn.

Op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen van 11 september kwamen de nieuwe maatregelen voor 'appropriate care' nogmaals ter sprake. Eén ervan gaat over de permanentietoeslag voor huisartsen.

De artsensyndicaten mochten op 11 september op de Nationale Commissie voorstellen indienen voor nieuw te financieren behoeften in 2024. Maar dat had niet iedereen goed begrepen.

"De grootste winnaar van deze stembusslag is de kiezer. Dat is belangrijk voor iedereen. In de krachtsverhoudingen tussen de syndicaten is dit een status-quo."

Twee grote discussiepunten op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen van 19 juni: de teksten over de 'new deal' voor huisartsen en de 15% vermindering van honoraria klinische biologie.

De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen keurde onlangs het project rond de thuishospitalisatie goed. Het dossier ging vervolgens naar het Verzekeringscomité en naar de regeringstafel.

Het transversale project voor COPD-patiënten wordt volledig bijgestuurd. Het ASGB verzette zich daar maandag 15 mei heftig tegen in het Verzekeringscomité. Het betreurt dat het voor 2023 gereserveerde budget nu helemaal verloren dreigt te gaan.

In juni krijgen de syndicale artsenverkiezingen hun beslag. In een zesdelige reeks zoomt Artsenkrant in op de kiescampagne. Daarbij kunnen we niet naast de vaststelling dat steeds minder artsen hun stem uitbrengen op een doktersvakbond. Vijf jaar geleden ging het over amper 23% van het medisch korps. Hoe kan daaraan iets gedaan worden? In deze reeks geven een aantal belangrijke stakeholders uit de gezondheidszorg hun visie op de manier waarop artsen aan het Vlaamse en federale gezondheidsbeleid kunnen participeren. In deze tweede aflevering brengen de Onafhankelijke Ziekenfondsen en het ASGB hun standpunt.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info