...

Recent werd een transversaal project geëvalueerd - het zorgtraject voor de patiënt met long covid. Wij waren begin 2022 al erg kritisch voor dit traject, maar we stonden toen quasi geïsoleerd. Tot het gevraagde evaluatierapport van het CEBAM over dit traject op tafel kwam.De conclusies en aanbevelingen waren vriendelijk doch messcherp: wees zuinig met zorgtrajecten, kijk eerst binnen de bestaande zorgmogelijkheden hoe je deze patiënten kan helpen, zorg voor een wetenschappelijke onderbouwing, zorg voor voldoende vergoeding, wees realistisch met al die overlegmomenten voor zorgverstrekkers met een drukke praktijk, gebruik zorgtrajecten niet als steekvlampolitiek etc. Als we het CEBAM-rapport naast het aantal geïncludeerde patiënten (± 10% van het voorziene aantal) en het voorziene budget (± 10% besteed) leggen, dan kunnen we niet anders dan zeggen dat dit zorgtraject gefaald heeft.