...

Van de groeinorm van 2% blijft na technische correcties door de regering niets over. De volumegroei en de vergrijzing moet je maar financieren met niet-toegenomen middelen", licht dokter Johan Blanckaert (Bvas) toe. De 100 miljoen euro voor de 'structurele' premie voor geconventioneerde zorgverleners (die de gestegen kosten in 2023 wat moest compenseren) gaat nu naar de algemene begroting. "Het ergste is wel dat hierdoor de artsen in opleiding niets meer krijgen. Voor de artsen blijft in 2024 nog 6,5 miljoen euro over, waar we normaal recht hebben op een derde van het totale bedrag." Men heeft de artsen al te veel afgenomen, stelt Blanckaert. "We werken alleen nog mee aan voorstellen van appropriate care als het uitgespaarde bedrag volledig geherinvesteerd wordt in onze sector." Ook Kartel/ASGB stemde tegen. Dokter Thomas Gevaert kon wel de inspanningen waarderen die de ziekenfondsen de voorbije weken hebben gedaan om meer evenwicht in de begroting te brengen. Maar wat uiteindelijk de doorslag gaf was de beslissing om het geld dat de artsen in het laatste kwartaal 2023 hadden uitgespaard door nieuwe maatregelen appropriate care, niet zoals afgesproken voor de helft in 2024 te herinvesteren in de artsensector, maar dat uit te stellen tot 2025. Ook het gebrek aan overleg bij het heraanwenden van het bedrag voor de structurele premie zat dit syndicaat hoog.