...

Een artikel in De Tijd schetste het belang van de medische verkiezingen en gaf een profiel van de drie mededingende artsensyndicaten. Het ASGB/Kartel werd daarin wat afgeschilderd als het syndicaat in het midden.Met co-voorzitter Thomas Gevaert als belangrijkste spreekbuis is de 'specialistenvleugel' met zijn programma in ieder geval wat meer in de kijker gekomen. Het syndicaat van de 'budgettaire ernst' - dat erover waakt dat transversale projecten niet gaan ontsporen, en de 'winst' van appropriate care niet afgeroomd wordt voor andere sectoren dan de artsen - spreekt.ASGB/Kartel wilt zich niet onbetuigd laten op het vlak van co-governance, de 'zuiverheid' van de nomenclatuurhervorming, de ereloonsupplementen waarvan het een illusie is te geloven dat ze zullen verdwijnen maar die voor dit syndicaat in ieder geval volledig transparant moeten zijn,...ASGB/Kartel pakt nu ook uit met een hele reeks concrete punten: meer middelen voor de GGZ, transparante criteria voor de centralisatie van complexe tumorchirurgie, hervorming van de geriatrische dagkliniek, een multidisciplinair consult bij terminale nierinsufficiëntie, opwaardering van permanenties, toezichtshonoraria, enzovoort.Voor de huisartsen brengt het syndicaat onder meer de uitwerking van een regeling voor 'meervoudige' bezoeken aan woonzorgcentra in herinnering, de 1733 die er nu echt moet komen en functionele samenwerkingsverbanden die een flexibele aanpak vereisen, een echte praktijkondersteuning van alle huisartsen ook buiten de new deal...Zoals alle artsensyndicaten brengt het ook programmapunten voor de beroepsopleiding aan - haio's en aso's mogen immers meestemmen. Het wil de CO voor aso's uitbreiden voor fellows, residenten, agnio's... , een extra 15 miljoen voor het sociaal statuut, een gecentraliseerde kwaliteitscontrole van de stageplaatsen... ASGB/Kartel is voorstander van een (hervormde) interuniversitaire opleiding.Ook de rol van de coördinerend stagemeester moet beter uitgewerkt en gefinancierd worden.Maar lees de rest van het programma zelf verder hier. En breng uw stem uit voor uw favoriete syndicaat. Een goed gesteunde artsenvertegenwoordiging is belangrijk voor uzelf en voor uw patiënten.