...

Aan het project rond de thuishospitalisatie wordt al twee jaar gewerkt. Het gaat over oncologiepatiënten, en over IV-toediening van antibiotica thuis. "Stilaan was er wel een consensus over gegroeid", zegt dokter Thomas Gevaert (Kartel/ASGB). "Het zal in de praktijk moeten blijken hoe dit loopt." De teksten leggen de rol vast van wie bij de thuishospitalisatie betrokken is. Het is de specialist in het ziekenhuis die de thuisopname opstart - wanneer de patiënt daarin toestemt - en die de huisarts ervan op de hoogte brengt. "De patiënt kan thuis zijn leven voortzetten. Voor de huisarts is het toch belangrijk dat hij betrokken blijft bij deze behandelingen, dat hij weet wat er aan de hand is, dat hij mee de permanentie kan waarnemen", denkt dokter Maaike Van Overloop (AADM). Bij sommige huisartsen in de NCAZ waren er nog wel vragen over de haalbaarheid, over de belasting die dat vormt voor de huisarts. Maar volgens Van Overloop valt dat wel mee. "Het gaat hooguit om enkele patiënten in de praktijk", stelt ze. "Een deel van de middelen die thuisopname uitspaart zou vloeien naar de huisarts, om die te vergoeden voor begeleiding van patiënten in zo'n traject." Bvas maakte voorbehoud tegen de rol van de apotheker in het verhaal. Volgens Van Overloop werd de bepaling daarover evenwel niet meer veranderd. Op de Nationale Commissie van 24 mei kwam ook de geïntegreerde praktijkpremie weer ter sprake, maar de finale beslissing daarover moet nog vallen.