...

De impact van milieuvervuiling en de klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen voor de volksgezondheid en gezondheidszorg. Uit de recente publicatie Health at a Glance 2023 van de OESO blijkt dat het aantal personen dat in België overlijdt ten gevolge van luchtvervuiling hoger ligt dan het OESO-gemiddelde. En laten we hierbij de financiële kost niet vergeten, ook voor de ziekteverzekering.Een recente studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen toonde aan dat wie in een wijk woont met een hogere concentratie aan fijn stof, vaker naar de huisarts gaat. Weinig wijken in ons land, en zeker in Vlaanderen, voldoen trouwens aan de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake fijn stof. Vlaanderen mag gerust een tandje bijsteken, want dweilen met de kraan open heeft weinig zin.