...

Volgens dokter Johan Blanckaert (Bvas) zitten beide dossiers op een goed spoor. Er werden op deze NCAZ nog geen beslissingen genomen. De 'new deal' komt al volgende maandag 26 juni opnieuw op de Commissie. De bedoeling is de teksten zo snel mogelijk af te ronden, want de new deal moet in 2024 van start kunnen gaan."De discussie verloopt positief, maar we hebben nog niet de nieuwe teksten onder ogen gekregen. Het is natuurlijk van belang om na te gaan of aan onze vragen effectief is tegemoet gekomen", aldus Blanckaert. "Ik ben benieuwd wat dit experiment zal geven", voegt hij toe. "Zal de patiënt genoegen nemen met de taakdelegatie als dit betekent dat hij niet gezien wordt door de dokter maar door ander personeel? Het GMD wordt erg belangrijk voor het praktijkinkomen - maar dan wil men geen patiënten verliezen."Volgens dokter Roel Van Giel moeten een aantal zaken nog preciezer geregeld worden: hoe bepaalde nomenclatuur juist kan worden aangerekend (vooral dan wat betreft de verpleegkundigen); hoe startende artsen in het nieuwe systeem zouden kunnen instappen; en over welke kwalificaties personeel moet hebben dat in de praktijken actief kan zijn. Dokter Thomas Gevaert (Kartel/ASGB) stelt zich kritisch op tegenover de new deal voor huisartsen. De zogenaamde derde weg lost niet alle problemen op waar huisartsen nu vooral mee kampen: het huisartsentekort en de administratieve overlast, naast het gebrek aan ondersteuning in de praktijk.Voor hem moeten huisartsen ook gelijk behandeld worden, tot welk systeem ze ook toetreden. De 23 miljoen euro die minister Vandenbroucke voor de 'new deal' heeft voorbehouden moet volgens hem gaan naar praktijkondersteuning voor alle artsen. Dat bedrag moet bij de 16,5 miljoen euro worden geteld die in het lopende akkoord artsen-ziekenfondsen was gereserveerd voor die praktijkondersteuning."De new deal is niet dé oplossingen en niet het voorkeurmodel", stelt Gevaert.Daar is Van Giel het zeker niet mee eens. Hij vindt dat een verhaal wordt ontwikkeld dat de huisartsen die tot verschillende systemen zouden gaan behoren, tegen elkaar opzet. "Wij hadden in het akkoord een groter bedrag voor praktijkondersteuning van huisartsen willen laten opnemen maar toen gingen de anderen niet in mee. Voor ons mag dat effectief meer worden dan 16,5 miljoen.""De 23 miljoen euro die Vandenbroucke evenwel heeft opzijgezet voor de new deal moet dienen om voldoende artsen aan te trekken om tot dat nieuwe systeem toe te treden. Alleen zo kun je later ook vergelijkende studies opzetten om de impact op de zorg van de verschillende systemen te analyseren." Klinische biologieHonoraria in de klinische biologie moeten met 15% verminderen. "Dat is iets wat al langer is afgesproken in de Nationale Commissie en wij honoreren deze afspraken. We waken er wel samen met de klinische biologen over dat dit op een correcte manier wordt uitgevoerd", aldus Blanckaert.Volgens Van Giel is de tekst ver rond maar moeten nog enkele zaken geregeld worden. "De bedoeling van deze maatregel is om te voorkomen dat het geld van de ziekteverzekering stroomt naar aandeelhouders van firma's en investeringsmaatschappijen. De commerciële laboratoria maken belangrijke winsten. Die willen we herinvesteren in de geneeskunde in de eerste en de tweede lijn. Maar de bedoeling is zeker niet om de klinische biologen of de ziekenhuizen te treffen."Het geld dat bespaard wordt in ziekenhuizen zal gecompenseerd worden door nieuwe maatregelen. Thomas Gevaert: "Voor ons zijn er toch nog wel wat haken en ogen aan de tekst. We hebben dit ook goed voorbereid met onze klinische biologen. Dit mag voor het inkomen van deze artsen geen gevolgen hebben. We zullen nagaan of, wanneer dit in voege treedt begin 2024, dat effectief zo is. Of alle ziekenhuizen de afspraken ook effectief nakomen die op nationaal niveau zijn gemaakt tussen de artsen en de ziekenhuisbeheerders. Andere puntenJohan Blanckaert signaleert dat er een wijzigingsclausule is ter sprake gekomen over de introductie van next generation sequencing in de routinediagnostiek - oncologie en hematologie.Er is ook een ontwerp van overeenkomst in de maak over aanvullende financiering van ziekenhuizen voor opdrachten van algemeen belang. Het gaat om 169 miljoen euro voor de cybersescurity, energie,...Verder meldt dokter Blanckaert dat ook de Riziv-uitgaven van het eerste trimester 2023 al ter sprake kwamen. De artsen vragen daarbij toch wel opheldering over welke sommen geboekt zijn: wat zijn nog uitgaven voor vorige jaren, leidt een versnelde boeking niet tot ogenschijnlijke overschrijding van budgetten,...Roel Van Giel deelt mee dat de uitgaven voor de wachtpost van de Middenkust zijn goedgekeurd. Ook de bijkomende bedragen die de bestaande wachtposten met een weekdienst hebben aangevraagd, werden goedgekeurd.Thomas Gevaert meldt dat op de volgende Commissie van maandag ook de voorstellen van de artsen voor appropriate care moeten rond zijn. De artsen moeten samen met de andere zorgdisciplines tegen september door doelmatige zorg op jaarbasis nog eens opnieuw 80 miljoen uitsparen. Volgens Gevaert is de onvrede ook bij andere zorgverleners dan artsen hierover groot. De manier waarop minister Vandenbroucke stok en wortel hanteert, wordt niet echt geapprecieerd.