...

De medewerkers van de minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken sleutelden nog stevig aan de begrotingsnota die het Verzekeringscomité op 2 oktober had goedgekeurd. Die laatste ging uit van een te besteden bedrag van 37,27 miljoen - maar dat werd nog lichtjes teruggeschroefd naar 37,17 miljoen.Van de Riziv-begroting van bijna 43 miljard gaan allerlei administratiekosten af. Ook het BFM van de ziekenhuizen zit daar in, naast een lange lijst van budgetten bestemd voor de ziekteverzekering van de NMBS, het HKZIV, het Fonds Medische Ongevallen, het KCE, de patiëntenverenigingen, e-gezondheid en het eHealth-platform, het sociaal statuut, de horizonscanning van BeneluxA, de steekproef van het IMA, enzovoort.Het eigenlijke bedrag voor de geneeskundige verzorging bedraagt 37,82 miljoen euro. Maar daarop worden correcties en afhoudingen verricht door de regering (inclusief 250.000 euro structurele besparingen in de farmasector) voor een totaal 654 miljoen euro.In het regeringsakkoord was een groeinorm voor de ziekteverzekering vastgelegd van 2,5% - voor 2024 was die teruggebracht tot 2%. De massa daarvan bedroeg nog 676 miljoen euro - maar de regering vreet zelf dat bedrag weg voordat het Riziv het geld kan uitgeven.Om nog een zekere marge over te houden voor nieuw beleid, had het Verzekeringscomité voorgesteld om de 100 miljoen euro van de '(structurele) premie voor geconventioneerde zorgverleners' op een nieuwe manier te besteden. Die basis had het nog verder kunnen aanvullen tot een bedrag van 168 miljoen euro.In de begrotingsnota die door de AR van het Riziv is goedgekeurd, is dat idee en het bedrag van 168 miljoen behouden (wel worden daarvoor nu gereserveerde bedragen ingepikt). Maar de lijst van nieuwe maatregelen die met dat bedrag gefinancierd worden is volledig herwerkt. De nieuwe maatregelen die de artsen samen met de ziekenfondsen hadden voorgesteld, zijn uit de lijst geweerd.Minister Vandenbroucke voert zijn eigen beleid, blijkbaar zonder al te veel oog voor de resultaten van het overleg.Hij pakt graag uit met zijn verworvendheden in de begroting:- 51 miljoen euro voor de opleiding en ondersteuning van zorgpersoneel;- een extra 93 miljoen euro in 2024 voor de geestelijke gezondheidszorg;- een correctere vergoeding van zorgverleners met het oog op tariefzekerheid voor de patiënten.De minister heeft een pakket voor uiteenlopende zorgverleners: apothekers, tandartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen (thuisverpleging),...Voor de tandartsen en de kinesitherapeuten maakt hij telkens 40 miljoen euro vrij - in de hoop dat met een betere terugbetaling hij meer van deze zorgverleners ertoe kan verleiden zich aan de afgesproken tarieven te houden, zonder supplementen voor hun cliënten.Ook brilglazen, lenzen en hoorapparaten zullen ruimer worden terugbetaald. Voor brilglazen wordt de dioptrie verlaagd tot 6, hoorapparaten zullen worden terugbetaald vanaf een gehoorverlies van 35dB.Voor de artsen wordt overigens wel nog een nieuw budget van 19 miljoen euro aangekondigd. Maar dat gaat niet naar oorsronkelijke artsenvoorstellen voor extra terugbetaling van bepaalde zorgprestaties. 10 miljoen euro wordt uitgetrokken om knelpunten weg te werken bij het verbod op ereloonsupplementen bij mensen met recht op een verhoogde tegemoetkoming - dus om een maatregel van de minister te ondersteunen. 9 miljoen zal gaan naar de artsen in opleiding, in het bijzonder naar de aso's.Twee artsensyndicaten, waaronder het grootste, reageren bijzonder teleurgesteld op de inmengingen van de minister. Bvas klaagt de verdere ontmanteling van de zorg door de artsen aan en noemt het van tafel vegen van de voorstellen van de NCAZ een opgestoken vinger naar alle artsenvertegenwoordigers.ASGB/Kartel is niet opgezet met het eigengereid optreden van de minister, waarbij overleg eigenlijk nog alleen dient als een beetje decorum (zie ook de column van dokter Thomas Gevaert).