...

Aan het woord is dokter Thomas Gevaert, covoorzitter van het ASGB/Kartel. Het Kartel zelf, zo stelt hij vast, gaat 5% achteruit bij de huisartsen en 5% vooruit bij de specialisten. De terugval bij de huisartsen schrijft hij toe aan het 'pandemie-effect'. "Veel artsen", legt hij uit, "zijn niet echt goed op de hoogte over wie wat is en hoe de vork precies in de steel zit. Tijdens covid had Domus Medica/AADM iemand die vaak in de media kwam. Dat is attractief, daarvan profiteren ze optimaal. Het verklaart de winst. Misschien kwamen we bij de huisartsen zelf wat minder scherp uit de hoek. We zetten als Kartel immers volop in op de inhoud en een genuanceerde boodschap. Wellicht komt dat niet zo goed over." De progressie bij de specialisten is mogelijk het gevolg van een betere profilering, analyseert dokter Gevaert. "We duwden in de campagne inhoudelijk. Wellicht kan het Kartel daardoor bij de specialisten wat meer gewicht in de schaal leggen." Tegelijk erkent hij dat de hegemonie van de Bvas niet gebroken is. "Ik ben wel niet zo'n 'politiek dier' dat ik daarvan wakker lig", voegt Gevaert eraan toe. Het belangrijkste voor hem is dat veel artsen hun stem uitbrachten. "Naar de overheid toe is een hoge participatiegraad essentieel. Daarmee maken we een punt. Het medisch korps heeft de rangen gesloten." Net zoals de Bvas, vindt ook het Kartel de artificieel hoge noemer problematisch. "De teller zit nu goed maar het Riziv neemt alle artsen mee. Dat is de realiteit niet. De administratie moet dat grondig onder handen nemen."