Alles over AADM

De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen bespreekt een nieuw voorstel voor een intern reglement om de werking te actualiseren. Dat moet voor het eind van dit jaar rond zijn.

Op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen van 11 september kwamen de nieuwe maatregelen voor 'appropriate care' nogmaals ter sprake. Eén ervan gaat over de permanentietoeslag voor huisartsen.

De artsensyndicaten mochten op 11 september op de Nationale Commissie voorstellen indienen voor nieuw te financieren behoeften in 2024. Maar dat had niet iedereen goed begrepen.

Het nieuwe reglement van de medicomut legt vast dat de documenten minstens vijf werkdagen voor de vergadering aan de artsenvertegenwoordigers worden bezorgd - nu gebeurt dat vaak in het weekend voor de vergadering, of op de Commissie zelf.

"De Bvas behoudt de absolute meerderheid, zeven van de twaalf zetels, in de nationale commissie artsen-ziekenfondsen. En in absolute cijfers is het aantal artsen dat op ons stemde bijna verdubbeld. Bovendien ligt de participatiegraad nu veel hoger dan in 2018."

Op de kop af 20.903 artsen, 8.852 huisartsen en 12.051 specialisten, namen deel aan de syndicale verkiezingen. Meer dan de helft (11.872) stemde op Bvas. Het Kartel verleidde 5.111 en AADM 3.755 dokters. De krachtverhoudingen blijven onveranderd.

"Dat er weer meer artsen hebben gestemd voor ons, voor Bvas of voor AADM is een goede zaak. Kartel doet het erg goed in de verkiezingen. Bij de huisartsen verliezen we. Dat dat bij mij als co-voorzitter van ASGB en als huisarts knaagt, zal ik niet wegsteken."

Op de kop af 20.903 artsen, 8.852 huisartsen en 12.051 specialisten, namen deel aan de syndicale verkiezingen. Meer dan de helft (11.872) stemde op Bvas. Het Kartel verleidde 5.111 en AADM 3.755 dokters. De krachtverhoudingen blijven onveranderd.

Donderdag raakte de uitslag van de medische verkiezingen bekend. Tussen de 8.000 en de 9.000 artsen meer brachten hun stem uit. Elk syndicaat telt op zijn eigen manier de winst.

Tot nu toe heeft 23,5% van de artsen zijn stem uitgebracht in het kader van de syndicale verkiezingen. Bij de huisartsen ligt dat percentage wat hoger, een kwart van hen nam de kleine moeite om te stemmen. Ook 22,6% van de specialisten deed dat.

In juni krijgen de syndicale artsenverkiezingen hun beslag. Met een zesdelige reeks trapt Artsenkrant de kiescampagne op gang.

Vanaf volgende week dinsdag mag u kiezen welk artsensyndicaat voor u vertegenwoordigers stuurt naar de nationale commissie artsen-ziekenfondsen. Als u er kan mee leven dat ziekenfondsen, ambtenaren en policiti uw tarieven vastleggen, stemt u natuurlijk niet.

In juni krijgen de syndicale artsenverkiezingen hun beslag. Met een zesdelige reeks trapt Artsenkrant de kiescampagne op gang. Daarbij kunnen we niet naast de vaststelling dat steeds minder artsen hun stem uitbrengen op een doktersvakbond. Vijf jaar geleden ging het over amper 23% van het medisch korps. Hoe kan daaraan iets gedaan worden? In deze reeks geven een aantal belangrijke stakeholders uit de gezondheidszorg hun visie op de manier waarop artsen aan het Vlaamse en federale gezondheidsbeleid kunnen participeren. In de vierde aflevering komen het Riziv en AADM aan bod.

In principe hebben er tussen 5 en 24 mei syndicale verkiezingen plaats voor tandartsen. Stemmen kan, net zoals bij de artsen in juni, enkel elektronisch. Het Riziv laat nu echter weten dat het de stembusslag "omwille van een beroepsprocedure" tijdelijk opschort. Meer uitleg krijgen de tandartsen alsnog niet. Ze moeten hun eHealthBox in de gaten houden...

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info