Alles over AADM

De uitbetaling van de automatische verlenging van het GMD hapert al van bij de start. Zo'n 30 à 40.000 GMD's zouden nooit uitbetaald zijn. De problemen zijn sinds kort echter opgelost, zegt AADM.

Door de lineaire toepassing van de index kunnen in dit akkoord geen nieuwe projecten gefinancierd worden vanuit de indexmassa. Met bedragen die daarbuiten nog beschikbaar zijn kunnen wel nog een aantal opwaarderingen en nieuwe maatregelen worden uitgevoerd of gepland.

"De partijen graven zich steeds dieper in en groepen worden tegen elkaar uitgespeeld. Dat komt de gezondheidszorg niet ten goede. Ik wens voor 2024 vrede tussen artsen, paramedici, ziekenhuizen en overheid."

Deze week lanceerde het Vlaams consortium dat de huisartsen moet begeleiden bij een beslissing over het al dan niet toetreden tot de New Deal, de website newdealhuisartsen.be. Het opvallendste element: het Excel-bestand met een simulatie.

AADM keurde als enige artsensyndicaat het begrotingsvoorstel van het Verzekeringscomité goed. Nadat de Algemene Raad van het Riziv op 16 oktober het definitieve begrotingsvoorstel voor het Riziv goedkeurde, gaf AAMD in de nieuwsbrief van Domus Medica meer uitleg.

Het Belgisch Kankerregister rondt de evaluatie af van drie jaar centralisatie complexe chirurgie. De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen kreeg de vóórpublicatie.

Het Riziv deelt mee dat u vanaf vandaag 10 oktober uw geïntegreerde praktijkpremie van 2022 kunt aanvragen. Dat kan overigens nog tot en met 15 januari 2024.

De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen bespreekt een nieuw voorstel voor een intern reglement om de werking te actualiseren. Dat moet voor het eind van dit jaar rond zijn.

Op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen van 11 september kwamen de nieuwe maatregelen voor 'appropriate care' nogmaals ter sprake. Eén ervan gaat over de permanentietoeslag voor huisartsen.

De artsensyndicaten mochten op 11 september op de Nationale Commissie voorstellen indienen voor nieuw te financieren behoeften in 2024. Maar dat had niet iedereen goed begrepen.

Het nieuwe reglement van de medicomut legt vast dat de documenten minstens vijf werkdagen voor de vergadering aan de artsenvertegenwoordigers worden bezorgd - nu gebeurt dat vaak in het weekend voor de vergadering, of op de Commissie zelf.

"De Bvas behoudt de absolute meerderheid, zeven van de twaalf zetels, in de nationale commissie artsen-ziekenfondsen. En in absolute cijfers is het aantal artsen dat op ons stemde bijna verdubbeld. Bovendien ligt de participatiegraad nu veel hoger dan in 2018."

Op de kop af 20.903 artsen, 8.852 huisartsen en 12.051 specialisten, namen deel aan de syndicale verkiezingen. Meer dan de helft (11.872) stemde op Bvas. Het Kartel verleidde 5.111 en AADM 3.755 dokters. De krachtverhoudingen blijven onveranderd.

"Dat er weer meer artsen hebben gestemd voor ons, voor Bvas of voor AADM is een goede zaak. Kartel doet het erg goed in de verkiezingen. Bij de huisartsen verliezen we. Dat dat bij mij als co-voorzitter van ASGB en als huisarts knaagt, zal ik niet wegsteken."

Congress Report: ATS 2024

De American Thoracic Society, die in 1905 is opgericht om tuberculose te bestrijden, streeft ernaar het onderzoek te promoten en de behandeling van (vooral) longziektes, hartziektes en slaapproblemen te verbeteren. Het internationale congres (ATS Conference 2024) heeft dit jaar plaatsgevonden in San Diego van 17 tot 22 mei.

Lees alle artikels

Scabiës, beter bekend als schurft, zit in de lift. Wat moet je doen als je denkt dat je een geval tegenkomt in je praktijk? En wat valt er precies onder het begrip 'meldingsplicht'?

Clinical Update

In the picture

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Ontdek alle dossiers

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info