...

De kieslijst, het aantal gerechtigde stemmers, omvatte niet minder dan 59.180 kiezers: 23.492 huisartsen en 35.688 specialisten. Berekend op die noemer komt het Riziv tot een participatiegraad van 37,68% bij de huisartsen en 33,76% bij de specialisten. Vergeleken met de stembusslag in 2018 werden er 8.764 stemmen meer uitgebracht. Dat alles brengt het globale opkomstpercentage op 35,3% en dat is 11% meer dan vijf jaar geleden. Qua deelname is deze editie van de artsenverkiezingen dus een eclatant succes. De evolutie van de absolute stemmenaantallen bij huisartsen en specialisten sinds de eerste artsenverkiezingen in 2018, een periode van 25 jaar, kan u aflezen van de grafiek. In percentages blijven de krachtverhoudingen tussen de drie syndicaten nagenoeg ongewijzigd. 56,8% van de artsen stemde op de Bvas - 79,31% bij de specialisten, 26,14% bij de huisartsen. Het Kartel (ASGB-GBO-MoDeS) kreeg 24,45% van de stemmen achter zijn naam - 35,03% bij de huisartsen, 16,68% bij de specialisten. AADM ten slotte vertegenwoordigt 17,96% van de kieslijst - 38,26% bij de huisartsen, 3,05% bij de specialisten. Omgerekend naar de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen betekent dat een status-quo. De Bvas behoudt haar meerderheid van zeven op de twaalf zetels - vijf op zes bij de specialisten, twee op zes bij de huisartsen. Het Kartel is goed voor drie zetels in totaal, twee bij de huisartsen, één bij de specialisten. AADM heeft net zoals voordien twee zetels bij de huisartsen.