...

Aan de hand van een steekproef heeft de Alliantie Artsenbelang - Domus Medica (AADM) de problemen met de automatische verlenging van het GMD in kaart gebracht en is hierover met de verzekeringsinstellingen gaan samenzitten. De verschillende mutualiteiten hebben sindsdien de problemen in hun software opgespoord en opgelost. De verzekeringsinstellingen hebben zich ook geëngageerd om alle achterstallige betalingen nu uit te voeren. Ten laatste in september zou dat in orde moeten zijn. Daarnaast hebben de verzekeringsinstellingen beloofd om deze oefening de komende jaren regelmatig te herhalen. TransparantieNaast de technische problemen is de transparantie in uitbetaling voor AADM minstens even belangrijk. AADM zal daarom een reeks voorstellen lanceren in de betrokken werkgroep om de regels rond de overname, uitbetaling en verlenging van het GMD te moderniseren. AADM pleit hierbij voor uitbetaling op kortere termijnen (bijvoorbeeld per kwartaal) en concretere regels rond de overname van een GMD. Ook de voorwaarde van minimaal één fysiek contact met de patiënt in de voorgaande twee jaar voor verlenging van het GMD, moet volgens AADM worden aangepast aan de huidige realiteit van praktijkvoeren: ook teleconsultaties en consulten bij een praktijkverpleegkundige moeten hiervoor kunnen meetellen.