...

De aanvraagperiode start met enkele maanden vertraging - dus ook de einddatum werd enkele maanden verschoven.De premie vraagt u aan via de website ProGezondheid - behalve wanneer u geen erkend softwarepakket gebruikt, dan verloopt de aanvraag nog via een schriftelijk formulier. De premie varieert van minimum 1.000 euro (basispremie voor wie geen EMD heeft of aan onvoldoende criteria voldoet) tot maximum 6.000 (voor wie aan 8 van de 10 drempels haalt voor het gebruik van e-services, voor huisartsen in het forfaitair systeem valt een voor hen niet toepasselijke drempel weg).Het Riziv berekent het bedrag waar u recht op hebt onmiddellijk bij uw aanvraag. Er is een beroepsprocedure voor wanneer u het met deze berekening niet eens bent. De details leest u op de website van het Riziv.De reden dat de aanvraagperiode moest worden uitgeteld is omdat Abrumet (Brussel) en het Réseau Santé Wallon geen correcte data konden aanleveren voor het aantal door de huisartsen opgeladen SumEHR's .Het probleem is eindelijk van de baan. Maar de artsensyndicaten waren er onaangenaam verrast over dat het Riziv eigenlijk geen enkele hefboom heeft om deze eerstelijnskluizen ertoe te verplichten de data tijdig aan te leveren.Roel Van Giel (AADM) maakte melding van dit probleem aan onze redactie. Bvas stuurde daar een mededeling over rond.