...

De motivatie berust vooral op solidariteit met de andere sectoren in het Riziv. De ziekenfondsen zorgden voor een nieuwe dynamiek door het voorstel op te stellen in ruim overleg met de verschillende sectoren van zorgverleners in het Riziv."Wij geloven zeer sterk in dit overlegmodel, waarbij samenwerking centraal staat en zo de belangen van hulpverleners en patiënten worden gediend", aldus AADM. Een begroting is een evenwichtsoefening, onderstreept AADM. Aan de kant staan roepen dat het niet genoeg is, is volgens dit syndicaat de gemakkelijke weg. Lastiger is om te kiezen voor vertanwoordelijkheid. Met een periode van nieuwe bezuinigingen op de overheidsuitgaven in het vooruitzicht, wilde AADM het signaal geven dat de sociale partners in het overleg het eigen belang kunnen overstijgen en moeilijke hervormingen durven ondernemen. Ook AADM, zo stelt het, heeft sterk geprotesteerd tegen de wijziging van de afspraken voor de maatregelen appropriate care (het in 2024 niet herinvesteren van de helft van de door de artsen gerealiseerde besparing in de medische sector). Ook AADM betreurt het dat de voorstellen voor nieuwe zorg die de artsen hadden laten opnemen in de begrotingsnota van het Verzekeringscomité, door de Algemene Raad van tafel zijn geveegd. Maar AADM stelt Bvas en Kartel/ASGB hiervoor verantwoordelijk. Door hun tegenstem in het Verzekeringscomité zouden ze de 'politiek' juist vrij spel hebben gegeven de definitieve begroting anders in te vullen, beweert het. AADM wil er nu tijdens de onderhandelingen over het nieuwe akkoord artsen-ziekenfondsen ervoor zorgen dat de artsenvoorstellen - versterking end-of-life-care, investeringen in de GGZ, opwaardering van enkele honoraria voor specialisten - daarbij terug op tafel liggen.