...

Het consortium bestaat uit Domus Medica en de drie artsensyndicaten (AADM, Bvas en Kartel). Het werd opgericht op vraag van het Riziv om Vlaamse huisartsenpraktijken te begeleiden bij de beslissing over toetreding tot het nieuwe systeem - of ten minste om zich hiervoor kandidaat te stellen.Een kenniscentrumHet consortium moet huisartsen informeren, begeleiden - maar het zal ook verder kennis verzamelen over de juridische en organisatorische aspecten, over wat er bij komt kijken wanneer praktijken overstappen naar dit nieuwe financieringsmodel.Het consortium zal intervisies organiseren tussen praktijken, draaiboeken en richtlijnen uitwerken naast modelcontracten - praktijken ondersteunen bij het uitwerken van het populatiemanagement.Wanneer je vandaag gaat kijken op de website is de grote nieuwigheid het simulatietool dat je kunt downloaden. De rest van de informatie die vandaag al op de website staat, kon je elders al downloaden: de voorstelling van de New Deal en de tekst van de overeenkomst. Er is een tabblad met een FAQ - maar op dit moment lijkt die (nog) niet erg te verschillen van de FAQ die je als pdf-bestand kunt downloaden van de website van het Riziv,Maar de bedoeling is dat de website geregeld een update krijgt. Ondertussen kun je er, met een ticketsysteem, ook terecht met je vragen.Snelle inschatting? Scherp stellen?Toch niets voor mij? Met de simulatietool - een Excel-bestand - is het echt niet moeilijk een snelle inschatting te maken van wat het geeft voor uw praktijk.Hoe groot is uw patiëntenbestand? Hoe vaak komen die patiënten gemiddeld per jaar op consultatie? Hoeveel artsen zijn er in je praktijk? Heb je een of meer administratieve krachten? Heb je een praktijkverpleegkundige die elke week een aantal uren presteert? Aan de hand van die gegevens maakt de spreadsheet gauw een berekening van welk inkomen je genereert in het prestatiemodel, én met de financieringsmodaliteiten van de New Deal. Je hebt een dubbel van het werkblad. Je kunt zo snel een hypothese uitwerken en zien wat het verschil is met de huidige situatie. Wat als we een extra arts aantrekken met het oog op een uitbreiding van ons aantal patiënten? Wat als de praktijkverpleegkundige meer uren gaat werken?De simulatietool werkt met een standaard leeftijdsdistributie van je patiëntenpopulatie, en met een gemiddeld aantal patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. Die informatie zit in aparte tabellen die je gemakkelijk kunt aanpassen. Naar verluidt zou de juiste distributie niet echt zoveel verschil uitmaken, omdat het financieringsmodel zelf is opgevat om die verschillen te compenseren.Maar voor hulp om aan de hand van het simulatietool een preciezere inschatting te maken van de financiële gevolgen, is er een contactformulier beschikbaar.Wat bezinningstijdOorspronkelijk zouden huisartsenpraktijken die willen toetreden nog deze maand november de knoop moeten doorhakken. Maar nu krijgen huisartsen tot begin januari 2024 de tijd om de beslissing te nemen. Kandidaturen moeten op 7 januari binnen zijn.Gemikt wordt op 200 huisartsenpraktijken die in de New Deal willen stappen om mee het project verder gestalte te geven.