...

"Bvas doet het dit jaar wat beter bij de huisartsen. En AADM scoort uitstekend. Het is voor hen bijna een terugkeer naar de situatie van 2014. Ze stellen niets voor bij de specialisten maar zijn opnieuw het grootste huisartsensyndicaat. Dit is mijn persoonlijke analyse - ik heb een paar uur na de bekendmaking er nog niet kunnen over praten met de anderen", zegt dokter Michel Creemers. "Intern zullen we die analyse zeker verder maken. Persoonlijk dacht ik wel aan enkele mogelijk verklaringen voor ons mindere resultaat bij de huisartsen. Bij jonge huisartsen is de 'New Deal' erg populair. Dat nieuwe model wordt het meest met Domus Medica en met AADM geassocieerd. Tijdens de covidcrisis kwam vooral Domus in het algemene nieuws - met bijvoorbeeld dokter Van Giel als een van de meest herkenbare gezichten. Dat is ook wel blijven hangen." "Ik denk dat we een sterke campagne hebben gevoerd. Ik ving toch veel reacties op dat huisartsen onze standpunten konden smaken. Maar dat was dan blijkbaar vooral in de eigen achterban. In de grotere groep is dat dus minder overgekomen." Moeten syndicaten als ASGB/Kartel niet meer met hun vertegenwoordigers naar buiten komen? "Dat is een terechte opmerking. We hebben ook wel een aantal kopstukken bij de huisartsen. Ik ben het ermee eens dat we die meer naar voren kunnen schuiven. Onze artsen verklaren zich ook wel bereid om een mandaat op te nemen. Maar als dan puntje bij paaltje komt en we zoeken iemand om in een commissie of een werkgroep de belangen van de artsen te verdedigen, dan blijkt het toch weer moeilijk om die drempel te overwinnen. Ik ben zelf ook actief in een grote huisartsenpraktijk. Ik weet dat het dan niet makkelijk is om altijd onmiddellijk ad rem te reageren." "Er hebben nu weer meer artsen hun stem gegeven. De volgende stap is dat we moeten proberen ook het aantal artsen te vergroten die het engagement nemen zich ergens buiten hun praktijk in te zetten. Ik ben zelf 61 jaar - de opvolging zal moeten klaar staan. Dat blijven voor ons zeker nog de belangrijke werkpunten. Maar het loopt allemaal minder vanzelfsprekend als het misschien lijkt. En ook bij Bvas vang ik toch op dat het niet altijd zo makkelijk is om nieuwe krachten te vinden." "We zullen nog met onze meer definitieve analyse naar buiten komen. Maar ik geef toe dat er bij mij een lichte ontgoocheling bestaat dat we met de punten uit onze campagne bij huisartsen minder hebben gescoord dan we hadden gewild."