...

Om het tekort aan haio's (en bij uitbreiding huisartsen) in bepaalde regio's aan te pakken, werd in de conventie 2024-2025 ingeschreven dat er een bedrag van 2,26 miljoen euro moest worden vrijgemaakt voor haio's die actief zijn in een ruraal of stedelijk gebied met een significant hoog huisartsentekort. Het Verzekeringscomité besliste maandag ongeveer de helft daarvan toe te wijzen aan Vlaamse haio's. Iets minder dan driekwart van dat bedrag (72%) gaat rechtstreeks naar de haio's.Haio's krijgen een extra, maandelijkse vergoeding voor verre verplaatsingen (meer dan 30 kilometer) tussen de verblijfs- en de opleidingsplaats. Naast de maandelijkse forfaitaire verplaatsingsvergoeding komt er een bijkomende vergoeding van ongeveer 0,21 euro per kilometer. De haio krijgt eveneens een bijkomende vergoeding voor extra week- of weekendwachten (meer dan 60 uur) in huisartsarme wachtkringen of wachtposten. Het Verzekeringscomité voorziet 10 euro per euro extra.Voorts voorziet het Verzekeringscomité financiering om de werking van HOP en Overstag te professionaliseren en wordt er een bedrag uitgetrokken om te analyseren welke factoren een rol spelen bij het keuzegedrag van kandidaat-haio's.Marieke Geijsels van AADM toont zich tevreden met het bereikte akkoord. "We zijn tevreden met dit compromis en deze verdeelsleutel. Haio's zijn de toekomst van het medisch korps. Opleiden van jonge artsen is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Door het gebrek aan goede criteria om te bepalen waar er huisartsarme zones zijn voor dit jaar werken we nu met opleidingsarme gemeenten. Het is van belang om het komende jaar duidelijkheid te hebben over de huisartsarme zones zodat we gericht maatregelen kunnen nemen daar waar de noden en behoeften zich bevinden."