Alles over Volksgezondheid

Minister Frank Vandenbroucke wil van praktijkassistent een zorgberoep maken. Vrijdag keurde de ministerraad het profiel goed, met het takenpakket voor deze nieuwe professionals.

Artsen die zich houden aan het tarievenakkoord - en alleen deze artsen - krijgen een premie van 1045,32 euro om de oplopende praktijkkosten wat helpen te compenseren. Het ontwerp-KB kreeg pas half juli groen licht van de regering, maar het Riziv zette al een week later de precieze bedragen online.

Het Verzekeringscomité keurde maandag (5 juni) de mogelijke thuishospitalisatie van patiënten goed voor chemotherapie, en voor behandeling met IV antibiotica. Vanaf 1 juli kunnen deze behandelingen thuis gebeuren in plaats van in het ziekenhuis.

Minister Vandenbroucke maakt 6,8 miljoen euro (per jaar) extra vrij voor de mobiele teams langdurige zorg voor kinderen en jongeren met ernstige psychiatrische problemen. Daarmee kunnen ze de helft meer VTE aanwerven.

De reactie kwam er snel: op de dag dat de cijfers van de KCE-studie over borstklinieken in de pers verschenen, liet minister Vandenbroucke al weten dat niet-erkende borstklinieken voortaan naar terugbetaling zouden mogen fluiten.

Minister Vandenbroucke wil het FAGG meer inzage geven in de voorraden van geneesmiddelen die op de markt gebracht worden. De ministerraad keurde vrijdag een wetsontwerp daarover goed.

Artsen die geconventioneerd zijn, krijgen iets meer dan 1.000 euro als crisispremie in 2023. Het Riziv maakte net voor Kerstmis bekend hoe het de 100 miljoen euro wil verdelen waarmee het selectief zorgverleners die zich aan de Riziv-tarieven houden, wil compenseren voor de oplopende kosten.

Geconventioneerde artsen krijgen iets meer dan 1.000 euro als crisispremie in 2023. Het Riziv maakte net voor Kerstmis bekend hoe het de 100 miljoen euro wil verdelen waarmee het selectief zorgverleners die zich aan de Riziv-tarieven houden, wil compenseren voor de oplopende kosten.

Bvas waarschuwt minister Vandenbroucke dat een verplichting voor alle artsen om zich te houden aan de tarieven uit het akkoord artsen-ziekenfondsen niet kan. De minister zou vrije tarieven bijvoorbeeld willen verbieden bij patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming.

Bvas schrijft een brief naar minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, om te protesteren tegen de gang van zaken bij de terugbetaling van de covidvaccinatie.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info