...

De modernisering van de wet op de patiëntenrechten weerspiegelt de evolutie van een individuele patiëntenrelatie naar een zorgteam rond de patiënt, die geacht wordt meer proactief te zijn - zo stelt Bvas in de brief aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid vast.KnelpuntenMaar huisartsen en specialisten zullen daarbij met tal van moeilijkheden geconfronteerd worden, waarschuwt het artsensyndicaat - zeker tegen het licht van een toenemende juridisering van de zorgrelatie.In de brief maakt Bvas de Vooruit-minister attent op een aantal onduidelijkheden en knelpunten.Zo spreekt de wet over een "gedeelde verantwoordelijkheid" van het zorgteam. Maar voor Bvas is dit een onaanvaardbaar begrip."Iedere zorgverlener is verplicht de rechten van de patiënt te respecteren, of ze nu samenwerken of niet", zo luidt het in de brief. "Fragmentatie van verantwoordelijkheid leidt tot rechtsonzekerheid." Onduidelijke begrippenZorgwekkend vindt Bvas dat zorgverleners de patiënt de "pertinente" informatie schriftelijk moet verschaffen wanneer die "complex" is.Maar wat betekent dat in de praktijk, vraag Bvas zich af. Hoe moet de zorgverlener dat beheren? Moet de arts dat ook documenteren in het patiëntendossierEen begrip als "complex" is ook vaag. Er zijn nog begrippen in de tekst die nooit gedefinieerd worden, wat juridisch kan leiden tot onduidelijkheid:"doel", "doelmatig", "doelgericht", "gezondheidsdoelen",...Nog meer documenterenHet beheer van deze informatie verhoogt ook de administratieve last voor de arts. En er zijn nog andere nieuwe bepalingen in de wet die extra administratie voor de arts meebrengen - of anders leiden tot al te onzekere situaties.Het wegvallen van het beroepsgeheim tegenover de familie na het overlijden van de patiënt, bijvoorbeeld.De betrokkenheid van de patiënt in zijn eigen zorg. Dat is een positief gegeven, onderstreept Bvas. Maar wat als de patiënt in tegenspraak met de stand van de wetenschap een behandeling of een maatregel weigert? Noteren en laten tekenen?Bvas wijst erop dat de aangepaste wet de documentatieplicht met dit soort dingen nog uitbreidt, maar van een extra vergoeding hiervoor wordt nergens gesproken.Patiëntenplichten?De wet moet ook duidelijk aangeven dat de patiënt optimaal moet meewerken met de informatieoverdracht, zodat de arts over zoveel mogelijk relevante informatie beschikt, vindt Bvas. Het syndicaat vraagt ook dat de patiënt het aan de arts onmiddellijk meedeelt wanneer hij een geluidsopname maakt van de consultatie. En dat hij de arts van de opname binnen de 24 uur een kopie bezorgt.De geactualiseerde zou de patiënt het recht geven die geluidsopname te maken, maar die verdere bepalingen moeten er voor Bvas dan minstens aan toegevoegd worden.De huidige tendens is al naar een toenemende juridisering van de arts-patiëntrelatie. Bvas waarschuwt dat het nieuwe ontwerp van de wet op patiëntenrechten die tendens nog gaat versterken. Het vraagt de minister de knelpunten die het signaleert, in overweging te nemen en nog aan te passen.