...

Het is een maatregel die minister Frank Vandenbroucke in de Riziv-begroting van dit jaar liet schrijven: 100 miljoen euro zou worden verdeeld onder zorgverleners die zich houden aan het akkoord of de overeenkomst van hun sector. Het bedrag dient om de stijgende kosten van de praktijk op te vangen. Maar de koppeling aan de conventiestatus van de zorgverlener bepaalt voor het Riziv de naam: conventiepremie.De helft van dat bedrag werd verdeeld over alle sectoren - artsen, apothekers, kinesitherapeuten, verpleegkundigen,... - naargelang het aantal zorgverleners dat zich aan de afgesproken tarieven houden, de 'geconventioneerde' zorgverleners met andere woorden. Iedere volledig 'geconventioneerde' zorgverlener krijgt zo een vast basisbedrag.De andere helft van de 100 miljoen wordt verdeeld over de sectoren naargelang het aantal zorgverleners dat de activiteitsdrempel haalt - maar inclusief het aantal zorgverleners dat zich niet aan de Riziv-tarieven houdt: geconventioneerden en niet-geconventioneerden. Het criterium van de activiteitsdrempel geldt overigens ook voor de eerste helft van het bedrag - de activiteitsdrempel halen is een extra voorwaarde.De grootte van de premie is met deze rekenwijze voor een stuk afhankelijk gemaakt van de conventiegraad van de verschillende zorgverleners. In een sector waar vele zorgverleners niet het officiële Riziv-tarief maar hun eigen tarief aan patiënten vragen, ligt de premie wat hoger.Op 14 juli keurde de ministerraad het ontwerp-KB van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid goed. Het werd dan voor advies naar de Raad van State gestuurd. Nog geen week later zetten het Riziv een nieuwe berekening online - een voorlopige berekening werd al begin van dit jaar gemaakt. Voor de artsen wordt geen verdere opsplitsing gemaakt van de conventiegraad per specialisme. De premie is daarmee voor alle artsen gelijk - een huisarts krijgt 1045,32 euro, net als een psychiater of een cardioloog. De premie is evenwel pas officieel wanneer ze in het Staatsblad verschijnt, waarschuwt het Riziv.Bedragen per sectorHet Riziv zegt na te gaan of de zorgverlener volledig 'geconventioneerd' is in de periode van 15 februari tot 31 december van dit jaar. Voor zijn berekeningen van de conventiepremie 2023 is het Riziv uitgegaan van het 'referentiejaar' 2022.De premie wordt in de tweede helft van 2023 uitbetaald, als het Riziv aan de hand van de profielgegevens al kan uitmaken of de zorgverlener de activiteitsdrempel dit jaar haalt. Anders wordt het bedrag pas in de eerste helft van 2024 overgeschreven.De zorgverlener moet de premie niet aanvragen - die zal zoveel mogelijk automatisch worden uitbetaald. De arts moet er juist voor zorgen dat in ProGezondheid het juiste rekeningnummer van zijn praktijk is vermeld. Het Riziv meldt wel dat het mogelijk is een specifiek nummer voor dit bedrag in deze webapplicatie aan te geven.De volledige uitleg en tabel op de website van het Riziv vindt u hier.