...

Het voorontwerp bevat een aantal wijzigingen aan diverse andere wetteksten om zo de wettelijke basis te leggen voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) om inzage te krijgen in de stocks van de actoren in de geneesmiddelenmarkt.Dat moet de federale regering de mogelijkheid geven sneller in te grijpen wanneer er een tekort dreigt van een kritiek geneesmiddel. Het voorontwerp van de federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid voorziet ook in een verhoging van de strafmaat bij overtredingen in de regels over de etikettering.De tekst wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State.