...

De Gezondheidszorgdata-autoriteit moet het hergebruik van gegevens over de gezondheid en de gezondheidszorg faciliteren. Met de oprichting van de GDA wordt een punt uit het regeerakkoord - en de beleidsnota van de federale minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke - gerealiseerd.Het ontsluiten van de data moet het beleid ondersteunen, en onderzoek, innovatie en productontwikkeling mogelijk maken. Dat alles met het oog op kwalitatieve, betaalbare en gerichte zorg en preventie.Het is een punt dat eigenlijk ook al hoog op de agenda van de vorige minister van Volksgezondheid, Maggie De Block (Open VLD), stond. Binnen Sciensano werd al healthdata.be opgericht.De GDA moet de rechtmatige toegang tot gegevens over en gerelateerd aan gezondheidszorg faciliteren. Deze nieuwe administratieve dienst met 'boekhoudkundige autonomie' documenteert en harmoniseert de processen, legt een catalogus aan van beschikbare types van gegevens, en organiseert overleg tussen wie gegevens bijhoudt en wie gegevens wil gebruiken.De nieuwe wettekst moet dus die GDA in leven roepen. Belangrijk is bovendien dat die tegelijk bij de burgers het vertrouwen kan wekken dat met hun gezondheidsgegevens op een correcte manier wordt omgesprongen.Het KB bij de wet regelt verder de oprichting van een beheerscomité en gebruikerscomité.De teksten die zijn goedgekeurd zijn een eerste ontwerp dat nu voor advies wordt voorgelegd aan de Raad van State.