...

Ook Bvas valt erover dat de Vooruit-minister het resultaat van de stembeurt in het Verzekeringscomité niet afwachtte om het KB over de terugbetaling van covidvaccinatie door huisartsens, apothekers en thuisverpleegkundigen al te publiceren."Over het resultaat van deze stemming werd tot op heden niet officieel gecommuniceerd. Veel erger is dat de chronologie van de feiten uitwijst dat noch uzelf, noch het Riziv het resultaat van de stemming heeft afgewacht. Integendeel, het ontwerp-KB trad al in werking op de dag dat de schriftelijke bevraging in het Verzekeringscomité van start ging", zo schrijft Bvas-voorzitter Johan Blanckaert. Dokter Blanckaert klaagt in de brief van 3 augustus aan dat de minister "eigenzinnig en eenzijdig" zijn wil oplegt aan partners zoals Bvas, die - tegen beter weten in - in overleg blijven geloven.