...

Frank Vandenbroucke, federaal minister van Volksgezondheid, pakte begin juni met het akkoord over de tekst uit. Dat er aandacht komt voor mensen met long covid - of 'postcovid' zoals de WHO het noemt - is voor het ASGB/Kartel duidelijk goed nieuws.Maar of de tekst van de overeenkomst een goede oplossing inhoudt om deze mensen te helpen en de zorg te vergoeden, betwijfelt dit artsensyndicaat."We hebben intens mee onderhandeld over dit akkoord, onze opmerkingen meermaals duidelijk gemaakt", aldus Kartel/ASGB. Het schikt zich in het bereikte compromis, maar met duidelijke reserves: Blij is Kartel/ASGB wel dat voor een stuk zijn vraag voor een vereenvoudiging van het systeem is meegenomen. En het beste nieuws is dat er na één jaar ten minste een grondige reëvaluatie van het zorgtraject komt.