...

Dat is een ondermijning van de vrije geneeskunde en dat zal dit artsensyndicaat niet slikken, stelt voorzitter Johan Blanckaert in een persmededeling.DiscriminatieDe minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid zou voortwerken aan een bepaling die artsen, ook wanneer ze niet toetreden tot het akkoord artsen-ziekenfondsen, toch zou verbieden een eigen tarief te hanteren voor de grote groep patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. Die bepaling zou verschijnen in een wetsontwerp diverse bepalingen dat in de maak is.Met hetzelfde wetsontwerp zou de verplichting om zich te houden aan de officiële tarieven ook ingevoerd worden voor niet-geconventioneerde radiologen bij ambulante prestaties met "zware" apparatuur voor medische beeldvorming.Dat laatste, zo voert Bvas aan, is bovendien discriminerend en een schending van het grondwettelijk gelijkheidsprincipe. Er bestaat voor de aparte behandeling van deze radiologen geen redelijke, op objectieve gronden berustende verantwoording.Volgens dokter Blanckaert wil de Vooruit-minister een staatsgeneeskunde invoeren. Hij zou artsen in loondienst willen bevoordelen ten koste van zelfstandige artsen, artsen in de forfaitaire geneeskunde ten koste van artsen die met prestatiebetaling werken.MediaHet thema van niet-geconventioneerde artsen kwam begin deze week in de belangstelling van de media, nadat De Standaard de cijfers van het Riziv had geanalyseerd en tot de vaststelling was gekomen dat het aantal artsen die zich officieel aan het tarievenakkoord houden, tussen 2012 en 2021 was gedaald van 75% tot 68%.In een dossier kloeg De Standaard aan dat in sommige ziekenhuizen voor sommige specialismen er geen artsen zijn die nog de officiële tarieven hanteren. En dat het voor patiënten onbegonnen werk is om de toegepaste tarieven te doorgronden en te vergelijken.In het dossier liet De Standaard trouwens ook verschillende artsen aan het woord die uitlegden waarom sommigen de officiële tarieven naast zich neerleggen.Ontoereikende financieringJohan Blanckaert benadrukt dat Vandenbroucke dat laatste vooral aan zichzelf te danken heeft.Tegen de Riziv-tarieven kunnen artsen soms onmogelijk de kwaliteit van zorg garanderen die ze hun patiënten willen bieden, zo stelt de Bvas-voorzitter.Artsen moeten een deel van hun inkomsten bovendien afstaan om de door de overheid ondergefinancierde ziekenhuizen overeind te houden. En de overheid wacht ook veel te lang om innoverende zorg terugbetaald te maken.