...

Het nieuwe strafwetboek zal strengere straffen vastleggen voor wie geweld pleegt op beoefenaars van een maatschappelijke functie - straffen worden één niveau hoger gebracht.In de toekomst kunnen voor 'slagen en verwondingen' die twee weken werkonbekwaamheid tot gevolg hebben bijvoorbeeld gevangenisstraffen worden uitgesproken van drie en vijf jaar - in het huidige strafwetboek gelden hiervoor celstraffen van twee maanden tot vier jaar.En wat meer is, de omschrijving van personen met een 'maatschappelijke functie' wordt verruimd zodat die alle zorgverleners omvat - niet alleen bepaalde zorgverleners zoals artsen, verpleegkundigen, ambulanciers... van een openbare dienst."Geweldtegen onze zorgverleners mogen we nooit toestaan.Onze zorgverleners staan dag ennacht voor ons klaar en moeten hun job in alle veiligheid kunnendoen.Datlijkt vanzelfsprekend,maar toch gebeurt het nog", stelt de federale Vooruit-minister voor Sociale Zaken en Volksgezondheid."Met het nieuwe strafwetboek geven we nueenduidelijksignaal:wiegeweldpleegtop een moment dat zorgverlenershun job doen,moet en zal zwaar aangepaktworden."