Alles over Jean-Luc Demeere

"De huidige oorlogssituatie door Covid-19 dwingt de artsen-specialisten hun vakgebied te verlaten en hun zorgdomein uit te breiden. Dat vergt een bijsturing van onze competenties en inzet in de nieuwe 'strategie' van de ziekenhuiszorg. De artsen nemen deze verantwoordelijkheid op."

We zijn het noorden kwijt. Dat is de vaststelling van VBS-voorzitter Jean-Luc Demeere. In 2019 zat België een heel jaar zonder eigenlijke regering, terwijl problemen zich zich blijven opstapelen.

"De contingentering en de quota die van kracht zijn in de medische specialismen zijn niet geïnspireerd door corporatisme van de artsen. Het is zaak de politici daarvan blijvend te overtuigen. Want er worden in sommige disciplines teveel specialisten opgeleid omdat de bepalingen van de numerus clausus nooit werden opgevolgd."

De specialist van de toekomst is vaak supergespecialiseerd, maar houdt tegelijk vast aan een holistische benadering van de patiënt. Hij staat open voor nieuwe technologie maar wil niet opgesloten worden in het ziekenhuis.

"Niet een prijs voor een topdokter, een prijs voor een 'volledige arts'", noemt VBS-voorzitter Jean-Luc Demeere het. "Een wetenschapper, een clinicus, maar ook iemand die zich inzet voor de medemens en voor de collega's." Voor Marc Moens is de prijs het bewijs dat de artsen-specialisten zijn levenslange inzet ook echt hebben gewaardeerd.

"Het is geen prijs voor nog een topdokter, maar een prijs voor een 'volledige arts'", zo noemt VBS-voorzitter Jean-Luc Demeere het. "Een wetenschapper, een clinicus, maar ook iemand die zich inzet voor de medemens en voor de collega's." Voor dokter Marc Moens is de prijs het bewijs dat de artsen-specialisten zijn levenslange inzet ook echt hebben gewaardeerd.

Volgens het VBS-jaarverslag was 2018 het jaar van 'De onvoltooide symfonie van Maggie'. Iedere werf zijn partituur. Maar nogal wat partituren werden niet afgemaakt.

Vanaf 2019 bundelt de overheid de middelen voor de pedagogische begeleiding tijdens de beroepsopleiding in ziekenhuizen. Dr. Bert Winnen lichtte tijdens het VBS-symposium over 'de kwaliteit van de opleiding tot arts-specialist' de organisatie toe van de persoonsvolgende financiering.

De beroepsverenigingen aangesloten bij het VBS dragen de artsen die in aanmerking komen voor de prijs 'Specialist van het jaar' voor. Uit deze kandidaten selecteert een jury vijf genomineerden. Deze vijf artsen stellen we voor in Artsenkrant. En u, lezer, hebt het laatste woord. U kan uw stem uitbrengen en zo de winnaar aanduiden.