...

Dokter Jean-Luc Demeere en dokter Donald Claeys, respectievelijk voorzitter en secretaris-generaal van het Verbond der Belgische Specialisten zaten afgelopen zaterdag duidelijk op dezelfde golflengte. Traditioneel organiseert het VBS de eerste zaterdag van februari zijn jaarlijkse ledenvergadering annex symposium. Dat was dit jaar niet anders. Naast de artsendensiteit verwees dokter Claeys in zijn inleiding onder meer ook naar een hervorming van de nomenclatuur die hij als onvermijdelijk beschouwt. "Vroeg of laat moeten de ongelijkheden tussen specialisten worden aangepakt," voegde hij eraan toe. Met betrekking tot de netwerken oordeelde dokter Claeys dat de medische noden niet altijd voorop staan. "De netwerkvorming gaat ook vaak gepaard met veel lobbywerk," aldus Claeys.In zijn slotwoord "het noorden kwijt" verwees ook dokter Demeere naar de medische densiteit. "Zeven neurochirurgen per jaar zijn nu voorzien in de quota. Welnu, er is één universiteit die er dit jaar zes heeft opgeleid..." En met betrekking tot de invoering van de laagvariabele zorg begin vorig jaar verwees Demeere naar de vorderingen tot nietigverklaring van diverse specialistenorganisaties -kinderartsen, chirurgen, anesthesie... "Op 1 december 2019 waren de financiële bedragen voor 2021 trouwens nog niet bekend," stelde Demeere.