...

Het is geen fraai beeld dat MKA-arts professor Stan Politis (KU Leuven) schetst van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van artsen-specialisten. Op 20 april kiest het VBS een nieuwe voorzitter voor de komende vier jaar. Dit in opvolging van de huidige voorzitter dokter Jean-Luc Demeere. Secretaris-generaal van het VBS is dokter Donald Claeys.Professor Politis stelt uitdrukkelijk zijn kandidatuur en pakt het professioneel aan. Hij nam dokter Marc Brosens als 'campagneleider' onder de arm en is uiterst scherp voor het huidige bestuur. De man liet ook een verkiezingswebsite ontwikkelen"Het VBS verloor de laatste jaren veel van haar glans en is in het debat over de toekomst van de specialistische geneeskunde weggedemeesterd. Het roer moet dringend om. De huidige bestuursploeg heeft de problemen op hun beloop gelaten," zo stelt Stan Politis.Hij draagt voor zijn stelling ook een aantal argumenten aan. Zo liep het bedrijfsverlies bij het VBS vorig jaar op tot 160.000 euro, ook het jaar voordien was er verlies. "En hoewel er jaar na jaar honderden nieuwe artsen-specialisten bijkomen, stagneert het ledenbestand", stelt prof. Politis. Verder. Doordat de in 2021 aangekochte CRM nog steeds niet functioneert moet het personeel zich behelpen met manueel te bewerken Excelfiles. En de nieuwe, bestelde en deels geleverde, website is uiteindelijk nooit online gekomen. "Als online visitekaartje van het VBS geeft de huidige -weinig performante en inhoudelijk niet up-to-date- website een belabberde indruk," vindt Politis. Ook het fysieke visitekaartje, het VBS-hoofdkwartier aan de Kroonlaan 20, heeft trouwens dringend een opknapbeurt nodig.Politis stelt tot slot vast dat nog steeds geen werk werd gemaakt van de opvolging van de directeur. Zij is nochtans eind 2024 pensioengerechtigd. Prof. Politis ziet de verkiezingen als een sleutelmoment. "De meer dan dertig aangesloten beroepsverenigingen verdienen een efficiënte en goed bestuurde koepelorganisatie die echt meerwaarde biedt," vindt hij. "Polariseren of een wig drijven tussen het VBS en de artsensyndicaten helpt niet en werkt contraproductief," dixit Politis. De Leuvense prof. wil niet dat het VBS een isolationistische koers vaart, los van de syndicaten. Integendeel, het VBS moet samenwerken met de artsenvakbonden. "Dat verhoogt de impact op de organisatie van de specialistische zorg en in cruciale dossiers zoals 'co-governance', ziekenhuisfinanciering en nomenclatuur." Om zijn kandidatuur als voorzitter kracht bij te zetten, werkte prof. Politis 'het plan van Stan' uit. Naar eigen zeggen is dat een optimistisch plan van aanpak dat alle werven aanpakt en uitgaat van de eigen sterkte en dat alle strekkingen verbindt. "Het is een sanerings-, herstel-, meerjaren-, communicatie- en toekomstplan," zo luidt het.