...

De versoepelingsmaatregelen die de laatste Nationale Veiligheidsraad heeft genomen, genereren een vals gevoel van veiligheid en nodigen uit tot laksheid. Het ontbreken van bindende maatregelen en sancties mondt uit in een gebrek aan burgerzin en egoïstisch gedrag. Het VBS maakt zich zorgen. Enerzijds zien we een toename van het aantal ziekenhuisopnames en het aantal patiënten op intensieve zorg. Anderzijds stellen we vast dat het zorgpersoneel moe is. Deze mensen hebben het recht vakantie te nemen en te recupereren van hun overwerk, en worden soms gedwongen een oplossing te vinden voor quarantaines, o.m. van hun kinderen die thuis moeten blijven van school. Het VBS wijst op de nevenschade van covid-19 en vraagt dat er wordt opgeroepen tot striktheid. We vrezen immers voor een nieuwe gezondheidscrisis of zelfs gezondheidsramp.