...

Alleen de ouverture is er, schrijft VBS-voorzitter Jean-Luc Demeere: de laagvariabele zorg. En dan nog. Wat er moet komen is een hernieuwde nomenclatuur, die een beter beeld geeft van de verrichte prestaties. Het VBS nam deel aan een voorbereidend project. Maar minister De Block wachtte daar niet op om met behulp van de oude nomenclatuurnummers en een forfaitarisering een stuk 'nieuwe' ziekenhuisfinanciering te realiseren. Een partituur zonder sleutel? Zonder de toonsoort eerst aan te geven? Faut le faire. Volgens het VBS is het resultaat chaotisch, leidt het tot totale verwarring.Met het oprichten van ziekenhuisnetwerken - de partituur is er nog maar pas, dat dateert van na het jaarverslag - is men overal ten lande bezig. Maar het tempo verschilt: allegro moderato in Vlaanderen, lento in Brussel en largo in Wallonië. Zonder netwerk-dirigent. Moet dit een Symfonie van de Nieuwe Wereld worden, vraagt VBS zich af. En dan zijn er de dissonanties: een numerus fixus in Vlaanderen, een toelatingsexamen in Wallonië dat de lat niet hoog genoeg legt. Een surrealistisch geheel. En daarnaast dan nog de 'kwaliteitswet'. Geen taaltest, zodat de deuren wagenwijd blijven openstaan voor buitenlandse artsen. De Federale Raad voor Kwaliteit die buitenspel wordt gezet. Het praktijkvisum dat voortaan niet meer door provinciale raden maar door de FOD Volksgezondheid zal worden afgeleverd - een visum dat men ook niet meer als verworven mag beschouwen maar dat men voortdurend moet verdienen met het bijhouden van een portfolio. Voor de partituren, allicht..."2019 wordt het jaar van de tinnitus", besluit het verslag. "Politieke onrust, politieke en communautaire discours dreigen voor een leegloop te zorgen in het orkest... ." Nochtans is het aan de artsen, de burgers, de ziekenhuisbeheerders om de partituur te redden.Het VBS-jaarverslag werd voor het eerst sinds decennia niet meer samengesteld door Marc Moens, die in 2018 afscheid nam als secretaris-generaal van het VBS. Voorzitter Jean-Luc Demeere kweet zich dit keer van deze taak - bijgestaan door een team van collega's.