...

Aan het woord is dokter Jean-Luc Demeere, voorzitter van het Verbond der Belgische Specialisten. Hij stelt vast dat de ziekenhuizen momenteel getransformeerd worden tot crisiscentra, dat het ziekenhuisnoodplan geactiveerd is en dat niet-dringende raadplegingen worden verzet. Met dien verstande dat artsen uiteraard nog steeds kritische patiënten behandelen en patiënten die voortdurend zorg nodig hebben. Operaties worden uitgesteld. Specialisten, of ze nu binnen of buiten het ziekenhuis werken, zijn expert in een bepaald domein van de geneeskunde. In crisistijden zijn artsen echter in de eerste plaats artsen. Ze overstijgen met andere woorden hun eigen vakgebied. De Covid-19-crisis belast vooral spoedgevallen, intensieve zorg en longspecialisten in de ziekenhuizen. "We kunnen een snelle verzadiging van het zorgaanbod verwachten," aldus dokter Demeere. "Artsen zullen bovendien ziek worden en helaas zullen er ook overlijden." En dus stelt de VBS-voorzitter dat specialisten buiten vakgebied moeten gaan en zich dienen in te schrijven in de nieuwe ziekenhuisstrategie. "Het hoogtepunt van deze crisis moet nog komen. De artsen-specialisten zijn klaar om hieraan het hoofd te bieden. Ze organiseren zich, verruimen en heroriënteren hun expertisedomein." De bevolking is er zich volgens Demeere van bewust dat artsen gepassioneerd en verantwoordelijk met hun opdrachten bezig zijn ten bate van de volksgezondheid. "Het applaus woensdagavond deed dan ook deugd," besluit hij.