...

Bedoeling van de nota is de overheid en de werkgroepen die momenteel brainstormen over de evolutie van het budget stof tot nadenken aan te reiken - een grote werf met een aanzienlijke impact voor het medisch korps."We hebben onze nota overgemaakt aan Riziv-baas Jo De Cock. Als hij ze pertinent vindt, hopen we dat hij ze zal doorgeven aan de verschillende task forces: die over 'doelmatige zorg' voorgezeten door dr. Manfredi Ventura, of de 'gezondheidszorgdoelstellingen' onder leiding van dr. Ann Ceuppens, of nog 'het dynamisch meerjarig budgettair kader' van prof. Erik Schokkaert", stelt dr. Demeere. De nota is er gekomen omdat bepaalde groepen van deze reflectie over de zorgdoelstellingen en doelmatige zorg gebruik wilden maken om twee aspecten aan te kaarten die voor het VBS moeilijk te aanvaarden zijn, zo vervolgt hij. "Ten eerste is er de versterking van de eerste lijn met een verplichte inschrijving bij de huisarts - zoals in Vlaanderen al het geval is. Als tweede is er de verplichte echelonnering. Bij de voorstelling op 20 maart 2020 van het Tomorrowlab-document over de toekomst van de zorg, bestemd voor het Verzekeringscomité van het Riziv, hebben we de overheid er al op gewezen dat deze visie op de zorg uitgaat van de organisatie van de gezondheidszorg, en niet van de patiënt. In ons memorandum in het kader van de verkiezingen in 2019 haalden we al aan dat ons zorgsysteem organiseren in drie lijnen voor de patiënten erg nefast is." "Minister Vandenbroucke wees tijdens de kick-off meeting van 21 maart 2021 nogmaals op de vier doelstellingen van ons zorgsysteem. Hij benadrukte daarbij dat hij de zorg voor de patiënten en de gezondheidstoestand van de bevolking wil verbeteren door in te zetten op de zorgtoegankelijkheid en op sociale billijkheid, en door de rechtstreekse meerwaarde voor zowel de patiënt als de zorgverstrekker te vergroten. In zijn toespraak focuste hij op de nabijheid van zorg. Dat aspect is voor het VBS uiterst belangrijk." (Vertaling: Veerle Caerels)Lees verder: 'Beste behandeling door meest bekwame verstrekker'