Alles over Hoge Gezondheidsraad

Vaccinatie tegen covid raadt de Hoge Gezondheidsraad aan vanaf half september en een inenting tegen griep start best half oktober. Indien beide vaccins samen worden toegediend - een aanbeveling van de WHO - dan gebeurt dit best eind september-begin oktober.

Onlangs zagen verschillende farmacologische middelen die RSV-infectie kunnen voorkomen het licht. Zodra de nieuwe vaccins en langwerkende antistoffen op de Belgische markt verschijnen, kunnen we zowel zuigelingen als 60-plussers beschermen tegen de potentieel ernstige lagere-luchtweginfecties die het respiratoir syncytieel virus kan veroorzaken.

Aangezien de vaccinatiecentra opgedoekt zijn, verloopt de inenting tegen covid-19 (en griep) dit najaar via de 'reguliere vaccinatoren', in de eerste plaats de huisartsen. Verder ook de thuisverpleegkundigen, de bedrijfsgeneeskundige diensten en wat covid-19 betreft de apothekers. Het covid-vaccin blijft gratis voor iedereen.

Kinderen worden op de leeftijd van 15 maanden gevaccineerd tegen meningokokken. Tot nog toe werd door de Vlaamse Overheid een gratis vaccin aangeboden dat beschermt tegen meningokokken van serogroep C. Vanaf juli zal dit vaccin vervangen worden door een combinatievaccin dat beschermt tegen meningokokken van de serogroepen A, C, W en Y.

Enige tijd geleden bracht de Hoge Gezondheidsraad (HGR) een nieuw advies uit rond de e-sigaret, als aanvulling bij een eerste document uit 2015. In grote lijnen zijn beide publicaties gelijklopend. Er blijven nog altijd grijze zones bestaan en de HGR geeft hierover advies.(1)

Na 15 (!) jaar heeft de Interministeriële conferentie deze week eindelijk consensus bereikt over een interfederaal alcoholplan. Dat is gebaseerd op aanbevelingen van de WGO en de Hoge Gezondheidsraad. Concreet gaat het over 75 maatregelen die de verschillende regeringen willen nemen in de strijd tegen overmatig alcoholgebruik.

Het Industriemuseum in Gent belicht de evolutie van veiligheid en gezondheid op de werkvloer, en de rol van (bedrijfs)-artsen in het detecteren van beroepsziekten, preventie van arbeidsongevallen en welzijn op het werk.

Het nieuwe vaccin van GSK is doeltreffend tegen zona. Het zou jaarlijks in ons land per 10.000 ingeënte personen 77 gevallen van zona voorkomen, en 10 tot 12 gevallen van postherpetische neuralgie. Maar het KCE vindt het prijskaartje dat eraan hangt te duur.

Gezien de ernst van meningitis en de daaraan gerelateerde complicaties, staat vaccinatie tegen deze ziekte hoog op de lijst. En moet daar ook blijven staan. Dat is volgens kinderneuroloog Berthold Aman (dienst kindergeneeskunde UZ Brussel) een van de belangrijkste boodschappen die zich aandienden naar aanleiding van Wereldmeningitisdag, op 5 oktober.

Sinds een paar maanden zijn twee nieuwe pneumokokkenvaccins beschikbaar. Welke plaats krijgen ze in het advies (1) waarmee de Hoge Gezondheidsraad (HGR) vaccinatie tegen invasieve pneumokokkeninfecties omkadert?

Het onderzoek en de samenwerking rond geestelijke gezondheid moeten beter georganiseerd, gestimuleerd en bevorderd worden. Om dat te realiseren formuleert de Hoge Gezondheidsraad drie nieuwe aanbevelingen.

"We leven in België in drukbevolkte en verstedelijkte gebieden. Juist daar is natuur essentieel voor de menselijke gezondheid", schrijft de Hoge Gezondheidsraad (HGR) in een recent advies. Maar hoe kan men dat gezondheidspotentieel verzilveren?

De Hoge Gezondheidsraad publiceerde pas zijn aanbevelingen voor de griepvaccinatie in het seizoen 2022-2023. Nieuw is dat er een hoger gedoseerd vaccin ter beschikking komt.

In de winter is de ventilatie van gebouwen ontzettend belangrijk om het risico op aërosolvorming van coronavirus te verminderen. Er werd een Taskforce Ventilatie opgericht die aanbevelingen publiceerde. De Hoge Gezondheidsraad (HGR) volgde dit voorbeeld met enkele aanvullende adviezen ter bestrijding van de omicronvariant. Een kort overzicht.

Voor de hele bevolking raadt de Hoge Gezondheidsraad een boosterprik aan, ongeacht de voorgeschiedenis van covid-19-infecties en minstens 14 dagen na herstel van symptomatische covid-19 of 14 dagen na een positieve PCR-test voor asymptomatische covid-19. Het advies dateert van 1 december.

De IMC Volksgezondheid hakte zaterdag de knoop door. Op aanbevelen van de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce Vaccinatie krijgt iedereen die dat wil een boostervaccin tegen covid - ten laatste in maart 2022.

Ons land gaat naar een stapsgewijze ontplooiing van een programma voor boosters tegen covid. Het IMC nam vorige week het voortouw door de HGR en de Taskforce te vragen hiervoor een wetenschappelijk gefundeerd plan uit te werken. De vaccinatie van zorgverleners zou deze week moeten starten.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info