Alles over Hoge Gezondheidsraad

Het Industriemuseum in Gent belicht de evolutie van veiligheid en gezondheid op de werkvloer, en de rol van (bedrijfs)-artsen in het detecteren van beroepsziekten, preventie van arbeidsongevallen en welzijn op het werk.

Het nieuwe vaccin van GSK is doeltreffend tegen zona. Het zou jaarlijks in ons land per 10.000 ingeënte personen 77 gevallen van zona voorkomen, en 10 tot 12 gevallen van postherpetische neuralgie. Maar het KCE vindt het prijskaartje dat eraan hangt te duur.

Gezien de ernst van meningitis en de daaraan gerelateerde complicaties, staat vaccinatie tegen deze ziekte hoog op de lijst. En moet daar ook blijven staan. Dat is volgens kinderneuroloog Berthold Aman (dienst kindergeneeskunde UZ Brussel) een van de belangrijkste boodschappen die zich aandienden naar aanleiding van Wereldmeningitisdag, op 5 oktober.

Sinds een paar maanden zijn twee nieuwe pneumokokkenvaccins beschikbaar. Welke plaats krijgen ze in het advies (1) waarmee de Hoge Gezondheidsraad (HGR) vaccinatie tegen invasieve pneumokokkeninfecties omkadert?

Het onderzoek en de samenwerking rond geestelijke gezondheid moeten beter georganiseerd, gestimuleerd en bevorderd worden. Om dat te realiseren formuleert de Hoge Gezondheidsraad drie nieuwe aanbevelingen.

"We leven in België in drukbevolkte en verstedelijkte gebieden. Juist daar is natuur essentieel voor de menselijke gezondheid", schrijft de Hoge Gezondheidsraad (HGR) in een recent advies. Maar hoe kan men dat gezondheidspotentieel verzilveren?

De Hoge Gezondheidsraad publiceerde pas zijn aanbevelingen voor de griepvaccinatie in het seizoen 2022-2023. Nieuw is dat er een hoger gedoseerd vaccin ter beschikking komt.

In de winter is de ventilatie van gebouwen ontzettend belangrijk om het risico op aërosolvorming van coronavirus te verminderen. Er werd een Taskforce Ventilatie opgericht die aanbevelingen publiceerde. De Hoge Gezondheidsraad (HGR) volgde dit voorbeeld met enkele aanvullende adviezen ter bestrijding van de omicronvariant. Een kort overzicht.

Voor de hele bevolking raadt de Hoge Gezondheidsraad een boosterprik aan, ongeacht de voorgeschiedenis van covid-19-infecties en minstens 14 dagen na herstel van symptomatische covid-19 of 14 dagen na een positieve PCR-test voor asymptomatische covid-19. Het advies dateert van 1 december.

De IMC Volksgezondheid hakte zaterdag de knoop door. Op aanbevelen van de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce Vaccinatie krijgt iedereen die dat wil een boostervaccin tegen covid - ten laatste in maart 2022.

Ons land gaat naar een stapsgewijze ontplooiing van een programma voor boosters tegen covid. Het IMC nam vorige week het voortouw door de HGR en de Taskforce te vragen hiervoor een wetenschappelijk gefundeerd plan uit te werken. De vaccinatie van zorgverleners zou deze week moeten starten.

De Hoge Gezondheidsraad adviseert om zorgverleners een derde vaccindosis toe te dienen tegen SarCoV-2. Dat maakte de Taskforce Vaccinatie dit weekend bekend. De IMC Volksgezondheid volgt het advies van de HGR.

Vorige week had de hoogmis van de farmaceutische industrie in ons land plaats: de uitreiking van de Galenusprijs. Het winnende geneesmiddel was de voorbije maanden niet weg te branden uit het nieuws.

"De conventie met de 32 netwerken Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en met de individuele klinisch psychologen/orthopedagogen voorziet in een nauwe samenwerking tussen huisartsen, psychiaters en psychologen. Het is geen nieuwe silo. Dat is belangrijk. De psychologen hadden het daarmee wel moeilijk."