...

Het covidvaccin blijft gratis voor iedereen en de huisarts blijft het referentiepunt voor alle vaccins, stelt een advies van de Hoge Gezondheidsraad. Apothekers zijn vandaag al wel gemachtigd om het covidvaccin toe te dienen. Op vraag van Vlaams Belang stelde het federale parlement een wetsontwerp van minister Vandenbroucke uit waardoor apothekers vanaf 1 oktober ook tegen griep kunnen inenten. Uitstel is geen afstel. In principe keurde het parlement het ontwerp gisteren, 5 oktober, wel goed. Meer dan enkele dagen uitstel is het dus niet. Maar de Bvas verheugt er zich toch over. Ze vindt griepvaccinatie om de zorgkwaliteit te garanderen een taak voor huisartsen, niet voor apothekers. Huisartsen zijn het best geplaatst om te bepalen of hun patiënt tot de risicogroep behoort. Ze kennen hun patiënten het best en kunnen hen onderzoeken op mogelijke contra-indicaties. Sterker nog, het syndicaat pleit voor logistieke eenvoud. Nu verloopt de bestelling van griepvaccins via de apotheek. De Bvas vindt dat huisartsen vaccins moeten kunnen bestellen en rechtstreeks laten bezorgen. De mogelijkheid die de Hoge Gezondheidsraad oppert om het covid- en griepvaccin samen toe te dienen, kan evenmin op veel enthousiasme rekenen. Studies die aantonen dat dit enig voordeel biedt, zijn er niet, stelt het syndicaat. En vermits covid-19-vaccinatie momenteel het meest dringend is, kan de griepvaccinatie best nog een paar weken wachten. Het ASGB "lacht eveneens in zijn vuistje" over het beperkte uitstel. "Ongetwijfeld zal de minister zijn eigen wil opleggen en doordrijven. Wat de partners binnen het overleg ook vertellen...", stelt het ASGB dat verwijst naar het advies van de HGR. (Enkel) risicogroepen moeten zowel tegen covid als tegen griep gevaccineerd worden. En laat nu net de huisarts het best geplaatst zijn om risicopatiënten te identificeren en te lokaliseren. "En wie wil dit wetsontwerp nu negeren, of toch minstens een bank achteruitzetten? Juist ja, diezelfde huisarts", merkt het syndicaat ironisch op. Domus Medica spreekt van een 'gemiste kans' omdat een duidelijk samenwerkingskader in de eerste lijn ontbreekt. "Met dit voorstel gaan apotheker en arts meer tegen elkaar worden uitgespeeld dan dat ze met elkaar samenwerken." De huisartsenvereniging wil de samenwerking juist verder uitbouwen. "Daarbij speelt de huisarts een optimale rol door de burger laagdrempelig beide vaccins te kunnen aanbieden", zo luidt het. Minister Vandenbroucke kan wel op steun rekenen vanuit wetenschappelijke hoek. Professor Marc Van Ranst (KU Leuven) vindt het vooral belangrijk om een goed vaccinatienetwerk aan te bieden. "Apothekers deden ervaring op met vaccineren tijdens covid. Ze hebben bewezen dat dit werkte", zegt de bekende viroloog. "Dat vaccinatie door apothekers de gezondheidszorg zou devalueren is niet de meest collegiale manier om je prerogatieven te laten gelden." Van Ranst betreurt dus het uitstel.