...

Zona is meestal een vrij milde aandoening, maar postherpetische neuralgie is dat niet. Complicaties van zona, zoals meningitis, zijn in ons land verantwoordelijk voor gemiddeld 12 sterfgevallen per jaar.Op basis van de cijfers over de doeltreffendheid van het vaccin bracht de Hoge Gezondheidsraad een gunstig advies uit voor een preventieve campagne bij de bevolking ouder dan 60 jaar en bij mensen met een verzwakte immuniteit ouder dan 16 jaar. Het maakte dit advies wel afhankelijk van een economische evaluatie.Die maakte het KCE nu in het rapport 360A. Een campagne zoals de HGR die plant zou, wanneer het Riziv die terugbetaalt, het eerste jaar aan de ziekteverzekering 602 miljoen euro kosten, en vervolgens jaarlijks 23 miljoen, rekende het uit. Volgens het KCE kan het Riziv met hetzelfde geld elders meer bereiken in de gezondheidszorg.Eén dosis van Shingrix® kost vandaag 170 euro - en voor een volledige vaccinatie zijn twee doses nodig. Omdat de door de HGR voorgestelde strategie kosteneffectief zou zijn, zou de producent volgens het Federale Kenniscentrum de prijs omlaag moetenbrengen tot 30 euro per dosis. Een alternatief is om alleen mensen met verminderde immuniteit te vaccineren tegen zona - in deze groep zou vaccinatie een grotere gezondheidswinst bewerkstelligen. Maar dat kost nog 180 miljoen euro in het eerste jaar - waarna om dit te voor te zetten een jaarbudget van 780.000 euro nodig zou zijn.