...

Op vraag van de federale minister van Leefmilieu heeft de Hoge Gezondheidsraad zich gebogen over de milieu- en gezondheidsimpact van mondmaskergebruik tijdens en na de wereldwijde COVID-19-pandemie. Recente studies en rapporten sloten niet uit dat blootstelling aan biociden op zilverbasis en TiO2 in mondmaskers mogelijk schadelijke gezondheidseffecten kan veroorzaken.VoorzorgsprincipeIn een uitgebreid advies HGR stelt duidelijk dat de bescherming die mondmaskers tijdens een pandemie bieden, sterk opweegt tegen de mogelijke gezondheidsrisico's van intensief gebruik.In sommige mondmaskers worden sporen van schadelijke stoffen aangetroffen, maar de inname ervan blijft in het algemeen zeer beperkt en onder de gezondheidsnorm. Wat de gezondheidsimpact van micro- en nanoplastics betreft, is er volgens de HGR meer onderzoek nodig. Sommige mondmaskers bevatten zilver om ziekteverwerkers te doden. Voor gezondheidswerkers, die zwaar aan pathogenen worden blootgesteld, houdt het gebruik van zilverhoudende maskers steek. Mondmaskers vormen echter al een uitstekende fysische barrière, en de HGR vindt het bijkomend voordeel van zilver voor het grote publiek beperkt. De HGR is wel scherp voor het gebruik van titaniumdioxide (TiO2) als witmaker. Omwille van de mogelijke carcinogeniteit beveelt de Raad aan om TiO2 in wegwerpmaskers te verbieden op basis van het voorzorgsprincipe.Meer transparantieDe overheid moet fabrikanten ook verplichten om transparanter te zijn over de chemische samenstelling en de veiligheid van hun maskers. De Hoge Gezondheidsraad steunt ook de oprichting van een onafhankelijk referentielab voor nanomaterialen. De wettelijke beperkingen op maskers, additieven en bedoeld gebruik moeten ook duidelijker geformuleerd worden.Tijdens de COVID pandemie werd het leefmilieu zwaar belast door mondmaskers. Miljarden mondmaskers kwamen in de natuur terecht en vervuilden bodem, oppervlaktewater en oceanen. Die milieu-impact van mondmaskergebruik kan beperkt worden door te investeren in mondmaskers van biologisch afbreekbaar materiaal, of een herwaardering van de mondmaskers na gebruik te onderzoeken, stelt de HGR.