...

Dat besliste de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid. Griepvaccinatie wordt traditioneel aanbevolen en er wordt dit jaar ook opnieuw tegen covid-19 gevaccineerd.De overheid wil hiermee kwetsbare personen beschermen tegen overlijden en hospitalisatie en vooral ook de zorgsector ontlasten en de zorg toegankelijk houden.In navolging van het advies van de Hoge Gezondheidsraad wordt vaccinatie tegen covid-19 aanbevolen voor een kleine twee miljoen Vlamingen -1,967 miljoen om precies te zijn. Concreet gaat het over 65-plussers, mensen die langdurige zorg behoeven, personen met eerder vastgestelde comorbiditeiten, immuungecompromitteerden, alle zwangere vrouwen en iedereen werkzaam in de zorgsector (zowel in als buiten de zorginstellingen). Die doelgroep overlapt (op de 'jongere ouderen' na) grotendeels met de doelgroep voor griepvaccinatie.Voor de covid-vaccinatie luidt het HGR-advies om vanaf half september en in oktober te vaccineren. De piek van de ziekte situeert zich in november. Tegen griep wordt traditioneel vanaf 15 oktober gevaccineerd met een te verwachten piek in december-januari. Enkel de tweede helft van oktober is er een overlap waarbij beide vaccins samen zouden kunnen gezet worden -tenminste indien de griepvaccins tijdig geleverd worden. Aanbevolen wordt inderdaad om bij kwetsbare, moeilijk bereikbare groepen beide vaccins zoveel mogelijk tegelijk te zetten. Het samengaan van de twee vaccins is echter ondergeschikt aan een goede bescherming.Hoe Vlaanderen de vaccinatie praktisch gaat organiseren, ligt nog niet helemaal vast. De vaccinatiecentra zijn opgedoekt. Vaccinatie verloopt dus via de reguliere spelers, in de eerste plaats de huisartsen. Zowel voor covid als voor griep is voor hen een belangrijke rol weggelegd omdat huisartsen weten welke patiënten tot de doelgroep behoren. Zoals in het verleden vaccineren ook thuisverpleegkundigen en wat covid-19 betreft de apothekers. Hen dicht de overheid een belangrijke sensibiliserende rol toe. Mensen die bij de apotheker een griepspuit ophalen, behoren immers quasi-automatisch tot de doelgroep voor covid-19. De apotheker kan op dat moment vaccinatie tegen covid-19 aanbevelen en ze ook zelf uitvoeren, zo luidt de redenering.De bedrijfsgeneeskundige diensten worden ingezet voor vaccinatie tegen covid-19 voor het zorgpersoneel en in de bedrijven ook tegen griep. In de woonzorgcentra kunnen ook CRA's vaccineren.De vaccinatie wordt lokaal georganiseerd en niet langer centraal aangestuurd. Huisartsen kunnen bijvoorbeeld zelf informatie naar patiënten sturen maar niemand wordt nog persoonlijk, rechtstreeks, uitgenodigd. Wel blijft het covid-19-vaccin gratis voor iedereen. Men mikt in de eerste plaats op de bewoners van de woonzorgcentra en de meest kwetsbaren. Zij kunnen zelf een afspraak maken bij hun (huis)arts of apotheker. Vlaanderen plant een gerichte campagne om de doelgroepen aan te zetten om zich te laten vaccineren. Daarnaast benadrukt een algemene campagne naar de hele bevolking toe nogmaals het belang van de vier pijlers uit de covid-periode: vaccinatie, ventilatie, (hand)hygiëne en thuisblijven bij respiratoire aandoeningen. De Vlaamse overheid bestelde bij Pfizer 2,5 miljoen doses van een nieuw monovalent vaccin aangepast aan de nieuwe variant. De levering is beloofd uiterlijk eind september. De IMC stelt wel dat steeds het laatste beschikbare vaccin moet gebruikt worden. Zodra het aan de huidige virusvariant beschikbare vaccin voorradig is, wordt overgeschakeld. Dat wil zeggen: op 15 september start vaccinatie tegen covid-19 sowieso in de woonzorgcentra. Daarbij geldt het principe dat tijdig vaccineren primeert op vaccineren met een product dat aangepast is aan de nieuwe variant.