...

DSM leent zich uitstekend om uit het grote aanbod (op zijn minst meer dan 300 diagnoses) altijd wel een of ander label te vinden. Voor elk wat wils.Dé oplossing bestaat niet als het over menselijke problemen gaat, maar een stap in de goede richting is ondertussen gezet. Dit is het streven naar een vereenvoudiging van het aantal diagnoses. In plaats van een versplinterde en een onsamenhangende classificatie ontwikkelt zich een nieuwe beweging om een beperkt aantal brede diagnoses te weerhouden. Dit maakt grote kans om labeling en ander gebruik, zelfs misbruik te voorkomen. Dit komt ten goede aan de behandeling. Er kan duidelijker afgelijnd worden waarin persoon en context vastzitten. De behandeling kan afgestemd worden.