...

Het alcoholplan beoogt de bevolking te sensibiliseren over de gevaren van excessief alcoholgebruik. Excessen wil men beter detecteren en preventie en gezondheidszorg wordt bevordert. Laatste doelstellingen: een verbeterde toegang tot de zorg en een vermindering van het aantal verkeersongevallen door alcoholgebruik. De maatregelen worden in de loop van 2023, 2024 en 2025 ingevoerd.Alcoholreclame voor minderjarigen wil de overheid aan banden leggen en reclame op radio en TV wordt verboden voor en na programma's voor minderjarigen. Ook op internet en sociale media zal publiciteit nog slechts beperkt toegelaten zijn bij 'content' gericht op minderjarigen.Wel toegelaten reclame moet een door de FOD Volksgezondheid opgestelde gezondheidsmededeling op basis van wetenschappelijke evidentie bevatten. Alcoholhoudende dranken gratis meegegeven in het kader van promotiecampagnes wordt verboden. Aan 16- tot 18-jarigen mag enkel nog bier en wijn verkocht worden en andere (sterke) dranken, waaronder ook versterkte wijnen, verkopen mag nog uitsluitend aan 18-plussers.Bij auto-ongevallen test 10% van de bestuurders positief. Om het aantal dodelijke verkeersslachtoffers te verminderen, komt er een verbod op alcohol in winkels langs de snelwegen tussen 22 uur en 7 uur. Alcohol wordt geweerd uit automaten en "ook in winkels in ziekenhuizen is alcoholverkoop niet langer raadzaam". Voorts gaat de regering samenwerken met de betrokken sectoren om gratis water aan te bieden op plaatsen waar men alcohol verkoopt.Naast een preventief luik bevat het plan ook een deeltje over aangepaste zorgverlening. Zo gaat de federale regering een zorgtraject alcohol uitwerken en implementeren specifiek voor jongeren en volwassenen. Voor jongeren die op de spoed belanden als gevolg van alcoholintoxicatie en/of naar aanleiding van een ongeluk onder invloed wordt een zorgtraject uitgewerkt dat doorloopt na ontslag uit het ziekenhuis.Voortaan dienen mobiele teams binnen de geestelijke gezondheidszorg zich ook te richten op mensen met alcoholproblemen. Voor hulpverleners worden vormingen voorzien. Projecten zoals 'Zorgpad alcohol binnen algemene ziekenhuizen' worden uitgebreid en financieel ondersteund.In een transversaal transparantie- of lobbyregister opgezet zullen alle contacten met de alcoholindustrie worden genoteerd.Als al deze acties uitgevoerd kunnen worden, komen er in de jaren 2026-2028 eventueel nog aanvullingen.