...

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) kreeg de vraag van de federale ministers van Volksgezondheid en Leefmilieu om te adviseren over de voorgestelde maximumlimieten van PFAS en perchloraat in flessenwater en in proceswater dat gebruikt wordt in de voedingsindustrie.Regelmatige blootstelling aan PFAS en perchloraat kan schadelijke effecten hebben, vooral bij kwetsbare groepen zoals baby's, peuters en zwangere vrouwen. PFAS kunnen de hormoonbalans verstoren en worden in verband gebracht met verschillende gezondheidsproblemen, zoals immuunstoornissen, vruchtbaarheidsproblemen en kankers. Perchloraat kan de opname van jodium afremmen, waardoor de schildklierfunctie wordt verstoord.Grenswaarden vastgelegdOm de blootstelling aan PFAS en perchloraat voor de algemene bevolking te beperken, keurt de Hoge Gezondheidsraad een bovengrenswaarde van 4 nanogram per liter voor de som van vier veelvoorkomende PFAS (namelijk PFOA, PFOS, PFNA en PFHxS) goed. Deze waarde ligt in lijn met de richtlijnen voor leidingwater en is gebaseerd op de toelaatbare wekelijkse inname bepaald door het Europees Voedselveiligheidsagentschap (EFSA). Daarenboven adviseert de Raad om voor de som van 20 andere meetbare PFAS ook naar een maximum van 100 nanogram per liter te streven.Wat perchloraat betreft, keurt de Hoge Gezondheidsraad een maximumlimiet van 13 microgram per liter goed. De Raad dringt er echter wel op aan om voor baby's en jonge kinderen een strengere maximumwaarde van 2 microgram per liter te hanteren.In het verleden zijn bij metingen in verschillende waterbronnen hoge waarden van PFAS en perchloraat aangetroffen. Maximumwaarden die niet overschreden mogen worden, moeten helpen om de blootstelling te beperken.Meer onderzoek nodigWanneer gecontamineerd water gebruikt wordt in de voedingsindustrie, kunnen PFAS en perchloraat overgaan van het proceswater naar de bereide voedingsmiddelen. De mate en de manier waarop deze overdracht gebeurt is echter nog onduidelijk. Zo is nog niet geweten in welke mate verschillende PFAS zich binden aan eiwitten in voeding en in welke mate ze dus kunnen accumuleren. Meer onderzoek in bewerkte voedingsmiddelen is daarom cruciaal om een betere risico-inschatting mogelijk te maken.Om de blootstelling aan deze schadelijke stoffen tot een minimum te beperken en de volksgezondheid maximaal te beschermen, benadrukt de Hoge Gezondheidsraad tot slot nog het belang van regelmatige controles en passende maatregelen wanneer de vastgestelde waarden worden overschreden.Het volledige advies is te vinden op de website van de Hoge Gezondheidsraad.