Alles over Domus Medica

Voor het geval de omikronvariant de komende weken ongenadig toeslaat en er (ook) heel wat huisartsen uitvallen, heeft huisartsenvereniging Domus Medica een noodplan in vier fases klaar. "In de hoop dat we het nooit moeten gebruiken", voegt voorzitter Roel Van Giel eraan toe.

Om voorbereid te zijn op een mogelijke omikron-storm, ontwikkelde Domus Medica een noodplan in vier fases. Van code groen, de normale situatie, tot en met code zwart waarin regionaal grote aantallen huisartsen uitvallen. Welke maatregelen zijn er nodig om de zorgcontinuïteit te garanderen?

Voor het geval er in de omikron-storm (te)veel huisartsen zouden uitvallen, heeft Domus Medica een noodplan in vier fases klaar. Wordt meer dan de helft van de huisartsen in een eerstelijnszone ziek, dan wil de huisartsenvereniging bijvoorbeeld alle praktijken sluiten en één wachtpost per eerstelijnszone organiseren.

De ministerraad keurde het voorontwerp van wet goed dat apothekers de bevoegdheid geeft vaccins tegen het coronavirus te plaatsen. Bvas verzet zich met man en macht tegen deze wet. Domus Medica en Kartel pleiten samen voor samenwerking.

Om hen een hart onder de riem te steken, besloten de Patrik Roelandt Anti-agressiegroep en Domus Medica om personeel van huisartsenwachtposten en testcentra dit jaar de Veiligheidsprijs toe te kennen.

Het zorgpersoneel van huisartsenwachtposten en testcentra krijgen in toenemende mate te maken met agressieve klanten. Om hen een hart onder de riem te steken, besloten de Patrik Roelandt Anti-agressiegroep en Domus Medica om hen dit jaar de Veiligheidsprijs toe te kennen.

De overheid stuurde de teststrategie bij. Gevaccineerden zullen na een hoogrisicocontact maar één keer getest worden - maar op dag vijf zoals de huisartsen vroegen. Quarantaine-attests komen automatisch met de testcodes. De ziekenhuizen behouden wat meer autonomie bij het verdagen van electieve ingrepen.

Het was ongezien. De minister van Volksgezondheid lichtte zondag het nieuwe beleid voor covidtests toe in De Zevende Dag. De voorzitter van hun wetenschappelijke vereniging laat weten dat huisartsen gewoonweg een ander beleid gaan volgen. Hoe raken we nog uit de chaos?

"Dit is (voor de besmettingen) de ergste golf die we al meegemaakt hebben", zegt dokter Stefan Teughels, medisch directeur van Domus Medica. "We staan elke dag met de voeten in de modder."

Minister Wouter Beke heeft een plan voor Impulseo klaar. Dat heroriënteert meer middelen naar multidisciplinaire praktijken. Proefprojecten moeten onderzoeken hoe lokale besturen met het VIPA-fonds brede eerstelijnspraktijken kunnen helpen opzetten.

Domus Medica roept de bevolking op enkel bij ernstige ziekte nog contact op te nemen met de huisartswachtposten. "Belast de wachtpost niet met alle vragen rond covid, codes, testen of quarantainemaatregelen. Zieke medeburgers blijven daardoor in de kou staan en krijgen niet de zorg waar ze recht op hebben," aldus de Vlaamse huisartsenvereniging.

Domus Medica gaat geen hoogrisicocontacten meer testen, enkel nog zieke patiënten op basis van klinische indicatie. De Vlaamse huisartsenvereniging stuurde dinsdag een noodkreet uit: de eerste lijn verzuipt...

De overheid ontwikkelt een tool waarmee patiënten kunnen achterhalen of ze een test op covid moeten laten uitvoeren. Daarmee wil ze de huisartsen ontlasten.

Afgelopen dinsdag voerden 20 Vlaamse huisartsenverenigingen ludiek actie om de verslaggeving van de specialist naar de huisarts onder de aandacht te brengen. Zo bedankten ze collega's-specialisten én hielden ze een pleidooi voor een nog betere informatiedoorstroming.

De regering schaft het ziektebriefje voor één dag af, en voor langdurig zieken kan de huisarts voortaan een 'fit note' opstellen. "Een digitaal overlegplatform moet dat administratief haalbaar en efficiënt maken", zegt Mensura."

Zaterdag jongstleden werden Anne-Sophie Vandenecker en Eline Daelemans in Antwerpen op de Huisartsenconferentie van Domus Medica letterlijk in de bloemetjes gezet. Ze ontvingen de Prijs van de Jonge Huisarts powered by Artsenkrant en gefinancierd door Rode Kruis-Vlaanderen. De prijs, een beeldje en een bedrag van 5.000 euro kregen ze voor hun scriptie 'Op zoek naar de huisartsenidentiteit'.

De Vlaamse ministerraad keurde een budget goed om de test- en triagecentra tot eind november open te houden. Maar Domus Medica trekt aan de alarmbel: 18 testcentra zouden hun deuren moeten sluiten en de rest moet het stellen met minder middelen.

De Vlaamse ministerraad keurde een budget goed om de test- en triagecentra tot eind november open te houden. Maar Domus Medica trekt aan de alarmbel: 18 testcentra zouden hun deuren moeten sluiten en de rest moet het stellen met minder middelen.