Alles over Domus Medica

"Huisartsen sturen vrijwel geen patiënten meer naar de centra Geestelijke Gezondheidszorg. We gaan ervan uit dat met wachtlijsten van meer dan twee jaar mensen toch niet worden opgenomen. Het is een stukje foutieve aanvaarding."

Hoe schaal je geïntegreerde diabeteszorg op? Het was de centrale vraag in het Scuby-project. Met haar onderzoek daarover won dokter Katrien Danhieux dit jaar op Wonca Europe de Junior Researcher Award. We blikken met haar en met professor Van Olmen terug op de resultaten van dit Europese onderzoeksproject.

Deze week lanceerde het Vlaams consortium dat de huisartsen moet begeleiden bij een beslissing over het al dan niet toetreden tot de New Deal, de website newdealhuisartsen.be. Het opvallendste element: het Excel-bestand met een simulatie.

Een solopraktijk of een groepspraktijk? Misschien organiseert u zich wel beter op een andere manier. Een netwerkpraktijk kan een meerwaarde hebben voor zowel startende als afbouwende huisartsen - en voor hun patiënten, zeggen dr. Marieke Geijsels en dr. Benjamin Lybaert (Domus Medica).

Eind november wordt er een datacollecte gehouden voor de diabetesbarometer. In december komt er een voor de antibioticabarometer. De barometers zijn een instrument voor meer proactieve zorg in uw praktijk.

Op 23 oktober vindt een eerste datacollecte plaats voor de antibioticabarometer. Deelname aan deze barometer of die voor diabetes kan huisartsen geld voor de praktijk op brengen. U hebt wel nog even tijd maar hou de kalender in de gaten.

Op 6 oktober jl. zwaaide Stijn Vanholle na acht jaar af als directeur van Domus Medica. Hij gaat een nieuwe uitdaging aan bij Zorgbedrijf Antwerpen. Jeroen van den Brandt wordt uitvoerend voorzitter, ondersteund door ondervoorzitter Tom Lambrechts en medisch directeur Stefan Teughels.

De FOD Volksgezondheid lanceert met minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, een campagne tegen het overmatige gebruik van psychofarmaca.

De FOD Volksgezondheid lanceert met minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, een campagne tegen het overmatige gebruik van psychofarmaca.

Het Riziv publiceert de tarieven voor huisartsen die toetreden tot de new deal op zijn website. Praktijken die overwegen om tot het nieuwe systeem toe te treden, kunnen beginnen te rekenen wat de overschakeling inhoudt.

Steeds meer huisartsenpraktijken nemen verpleegkundigen in dienst. De voordelen van deze vorm van multidisciplinaire samenwerking zijn legio. De meeste huisartsen ervaren een grotere werktevredenheid, want ze kunnen zich focussen op hun kerntaken. Ze delegeren zorgtaken, maar behouden de regie.

Een nieuwe wet is in de maak om apothekers dit najaar ook het griepvaccin te laten toedienen. Minister Vandenbroucke wil hiermee naar eigen zeggen de vaccinatiegraad bij de doelgroep vergroten.

Op 22 juni overleed huisarts Frans Govaerts (65) plots tijdens een avondlijk rondje joggen. 31 jaar lang ondersteunde dokter Govaerts de preventieve aanpak in de huisartsgeneeskunde, eerst bij de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen en daarna bij Domus Medica.

Vorig jaar namen een twintigtal kringen en huisartsenwachtposten deel aan de Summer of SumEHR. Dit jaar is dat al het dubbele. Goede SumEHR's maken en van de kostbare informatie in het SumEHR gebruik maken, zijn de aandachtspunten.

Naar aanleiding van het wetsvoorstel van Groen dat voor ziekteverzuim tot drie dagen geen ziektebriefje meer nodig zou zijn, herinnert Domus Medica nog eens aan zijn eigen standpunt daarrond.

In mei vertrekt Dirk Dewolf, administrateur-generaal van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid met pensioen. Een goede aanleiding voor een uitgebreid interview waarin heel wat thema's de revue passeren. Bij wijze van sneak preview laat dokter Dewolf zijn licht schijnen over de artsenvertegenwoordiging op Vlaams niveau. Meer in de papieren Artsenkrant van 20 april.

Sinds 1 april kan een huisapotheker patiënten die dagelijks vijf of meer medicijnen nemen een medicatienazicht voorstellen. Dat beoogt een optimalisatie van het geneesmiddelengebruik. Domus Medica vindt dit een goed initiatief maar stelt dat het actieplan "enkel een succes kan worden als het in tandem met de huisarts wordt uitgewerkt."

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info