Alles over Domus Medica

Driekwart van de huisartsen geeft aan dat ze het, zonder ondersteunende maatregelen, geen zes maanden meer uithouden. Dat blijkt uit een enquête van Domus Medica, dat nu een aantal wenken geeft om de winterperiode zo goed mogelijk door te komen.

Het is stilaan een bekende boutade geworden: de huisartsen zijn de kanaries in de koolmijn. Maar naar de kanaries wordt niet geluisterd.

Domus Medica herhaalt zijn oproep aan de overheden om met de huisartsenkringen te werken, en met andere artsenorganisatie. Het krijgt ditmaal steun van Franstalige koepelorganisaties én van Kartel.

Woensdag 1 juli erkende de Vlaamse overheid 60 Zorgraden. De bezegeling van een drie jaar durend proces. Maar uitgerekend Domus Medica plaatst een kritische nood bij een nieuwe opdracht die de Zorgraden nu krijgen. DM vindt dat de Vlaamse overheid de huisartsenkringen negeert.

In een open brief doet de voorzitter van Domus Medica zijn beklag over de actuele gang van zaken. Huisartsen hebben zich ingezet in de strijd tegen covid, maar worden onvoldoende ondersteund. 'Het is op!' stelt Roel Van Giel - zijn oproep is mee ondertekend door 51 huisartsenkringen.

DATASCIENCEDomus Medica breekt een lans voor het ethisch verantwoord verzamelen, beheren en analyseren van gezondheidsdata. Alleen door burgers en patiënten aan het stuur te zetten, kunnen we innovatie en privacy met elkaar verzoenen, stelt de artsenvereniging. Samen met het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO), het Vlaams Patiëntenplatform (VPP), Zorgnet-Icuro en de Koning Boudewijnstichting (KBS) beraadt Domus Medica zich over een platform om het beheer van data in goede banen te leiden.

AADM en Domus Medica trekken aan de alarmbel. Vijftien wachtposten die de voorbije maanden een wachtdienst in de week verzekerden, moeten daarmee stoppen. Deze projecten worden - voorlopig misschien - niet verlengd.

Domus Medica noemt de teststrategie die de Interministeriële Conferentie wil opleggen pure geldverspilling. De huisarts zou ieder high risk contact driemaal moeten testen, maar dat brengt klinisch niets bij.

Domus Medica publiceerde onlangs de resultaten van een enquête bij huisartsen. Die vond plaats bij de heropstart van de praktijken. Van de huisartsen die antwoordden gaf bijna 85% aan inkomen te hebben verloren in de voorbije periode. Acht procent trok aan de alarmbel: zo konden ze het geen zes maanden meer uithouden.

Zowat acht op de tien huisartsen (84%) lijden door de coronacrisis financieel verlies, ondanks de compensatiemaatregelen van de overheden. Een kleine minderheid denkt binnen de zes maanden zelfs in financiële problemen te komen. Dat blijkt uit een recente bevraging van Domus Medica.

De eerste genomineerde voor de Prijs van de Jonge Huisarts is dr. Soetkin Milbouw uit Wuustwezel. Zij ging na of er nood is aan een psychologische screening en/of begeleiding binnen de huidige aanpak van type 2 diabetes (T2D) in de eerste lijn.

Chiesi voorziet financiële steun voor de webpagina over Covid-19 op de site van Domus Medica. Hier kunnen artsen informatie vinden over overheidsbeslissingen, diagnose en behandeling, de meest recente procedures, teleconsultatie,... Ook de SSMG heeft een gelijkaardige webpagina opgezet en krijgt steun van Chiesi.

Vivel bundelt op zijn website de informatie over de Covid-19-barometer - het systeem dat is uitgebouwd om de belasting van de covid-19-crisis op de eerste lijn te meten. Vooral als uw praktijk nog niet deelneemt, is dit belangrijke informatie.

Bvas meldt dinsdag dat het Riziv soepel zal omgaan met accrediteringsdossiers als activiteiten niet konden doorgaan door de pandemie. Domus Medica meldt dat er verminderde controle komt op de ziektebriefjes.

Het e-healthsysteem lag maandagochtend nog maar eens plat. Domus Medica reageerde meteen met een persmededeling: dit is schuldig verzuim van de overheid. Ook vandaag (dinsdagmiddag) waren er moeilijkheden met Recip-e.

Artsen in een assisenproces voor euthanasie - Domus Medica betreurt het. Maar een evaluatie van de euthanasiewet had al lang moeten gebeuren omdat het gewoon zo hoort. Dat standpunt verdedigt dokter Roel Van Giel, voorzitter van Domus Medica, in een uitgebreide tekst.