Alles over Domus Medica

U vermoedt dat een patiënt slachtoffer of dader is van intrafamiliaal geweld. Wat nu? Domus Medica ontwikkelde samen met Weifelmoed een webinar met handvatten voor de huisarts.

Dat de huisartsen in de huidige situatie zijn beland, komt volgens Roel Van Giel doordat het overlegmodel kaduuk is. Artsensyndicaten en ziekenfondsen komen er niet aan toe de hervormingen in te voeren die nodig zijn.

Het Visiecongres van Domus Medica blikt hoopvol naar de huisarts van 2030. Die zal nog altijd de waarden van de huisartsgeneeskunde uitdragen. Maar voor het zover is, moeten de huisartsen door een dal.

Domus Medica publiceerde vorige week nieuwe statistieken van meldingen van agressie bij de Orde van Artsen. Vorig jaar was er een lichte afname van meldingen van agressie, dit jaar lijkt er weer een stijgende trend te zijn.

Niet alle kringen zijn al overtuigd van de meerwaarde van afspraken met de politie, of van het nut om een bestaande samenwerking op papier te zetten, zo bleek uit de bevraging van twee jonge huisartsen voor hun masterproef. Dikwijls is het pas na een geval van agressie dat men uit de sloffen schiet.

Covid heeft zijn stempel gezet op de huisartsgeneeskunde. En de komende jaren komt er ongetwijfeld nog heel wat op de huisartsen af. Domus Medica ontwikkelde een visiedocument, Huisarts 2030.

Het onderzoek naar de toegankelijkheid van de huisartsenpraktijk wordt voortgezet. Waar staat de huisartsen het water aan de lippen? Welk factoren spelen mee? In een tweede fase wordt de indicatorenset verder verfijnd, en zullen drie nieuwe huisartsenkringen hun leden bevragen.

60% van de huisartsen last een gedeeltelijke en 13% een volledige patiëntenstop in. Vrije consultaties behoren tot het verleden, huisbezoeken gelukkig niet. Bijna 6 op 10 huisartsen vindt de werkdruk zwaar tot onhoudbaar (15,4%). Dat alles blijkt uit twee proefprojecten bij de huisartsenkring IJzerstreek en de Westkust en de Huisartsenvereniging Regio Turnhout. De projecten zijn (nog) niet representatief voor Vlaanderen.

Domus Medica reageert scherp op een uitspraak van Voka-bestuurder Hans Maertens. Die vindt dat de huisarts de arbeidsongeschiktheid van werknemers moet beoordelen na een positieve covidtest.