Alles over Domus Medica

Naar aanleiding van het wetsvoorstel van Groen dat voor ziekteverzuim tot drie dagen geen ziektebriefje meer nodig zou zijn, herinnert Domus Medica nog eens aan zijn eigen standpunt daarrond.

In mei vertrekt Dirk Dewolf, administrateur-generaal van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid met pensioen. Een goede aanleiding voor een uitgebreid interview waarin heel wat thema's de revue passeren. Bij wijze van sneak preview laat dokter Dewolf zijn licht schijnen over de artsenvertegenwoordiging op Vlaams niveau. Meer in de papieren Artsenkrant van 20 april.

Sinds 1 april kan een huisapotheker patiënten die dagelijks vijf of meer medicijnen nemen een medicatienazicht voorstellen. Dat beoogt een optimalisatie van het geneesmiddelengebruik. Domus Medica vindt dit een goed initiatief maar stelt dat het actieplan "enkel een succes kan worden als het in tandem met de huisarts wordt uitgewerkt."

De covidpandemie toonde aan dat de coördinerend en raadgevend arts (CRA) cruciaal is bij het waarborgen van de gezondheid en de veiligheid van de bewoners en medewerkers in een woonzorgcentrum. Tegelijkertijd deed de coronacrisis - samen met trends en evoluties in het zorglandschap - veel vragen rijzen over de rol en de financiering van de CRA. Het bracht zowel bij huisartsenorganisatie Domus Medica als bij koepelvereniging Zorgnet-Icuro een reflectieproces op gang. Een gesprek.

De voorwaarden waaronder huisartsen - in de nieuwe regeling - 800 euro kunnen aanvragen voor opleidingen gevolgd door het ondersteunend personeel van de huisartsenpraktijk, zijn toch wel iets minder gul dan oorspronkelijk meegegeven. Dat meldt het ASGB op zijn website.

"Vertegenwoordigers van zorgverleners en patiënten moeten verder kijken dan de waan van de dag. Ze dienen continu maatschappelijke veranderingen te analyseren en hun leden uit te leggen hoe zich aan te passen. Jammer genoeg gebeurt dat niet meer."

De voorwaarden waaronder u - in de nieuwe regeling - 800 euro kunt aanvragen voor opleidingen gevolgd door het ondersteunend personeel van uw huisartsenpraktijk, zijn toch wel iets minder gul dan oorspronkelijk meegegeven. Dat meldt het ASGB op zijn website.

Niek Vervaeck, huisarts in wijkgezondheidscentrum De Bruggen in Brugge ontving zaterdag op de jaarstarter van Domus Medica de prijs van de Vlaamse en Brusselse huisarts. Behalve een oorkonde en een Compendium Geneeskunde gaat het om een bedrag van 5.000 euro. De prijswinnaar schenkt het geld aan D4D.

U vermoedt dat een patiënt slachtoffer of dader is van intrafamiliaal geweld. Wat nu? Domus Medica ontwikkelde samen met Weifelmoed een webinar met handvatten voor de huisarts.

Dat de huisartsen in de huidige situatie zijn beland, komt volgens Roel Van Giel doordat het overlegmodel kaduuk is. Artsensyndicaten en ziekenfondsen komen er niet aan toe de hervormingen in te voeren die nodig zijn.

Het Visiecongres van Domus Medica blikt hoopvol naar de huisarts van 2030. Die zal nog altijd de waarden van de huisartsgeneeskunde uitdragen. Maar voor het zover is, moeten de huisartsen door een dal.

Domus Medica publiceerde vorige week nieuwe statistieken van meldingen van agressie bij de Orde van Artsen. Vorig jaar was er een lichte afname van meldingen van agressie, dit jaar lijkt er weer een stijgende trend te zijn.

Niet alle kringen zijn al overtuigd van de meerwaarde van afspraken met de politie, of van het nut om een bestaande samenwerking op papier te zetten, zo bleek uit de bevraging van twee jonge huisartsen voor hun masterproef. Dikwijls is het pas na een geval van agressie dat men uit de sloffen schiet.

Covid heeft zijn stempel gezet op de huisartsgeneeskunde. En de komende jaren komt er ongetwijfeld nog heel wat op de huisartsen af. Domus Medica ontwikkelde een visiedocument, Huisarts 2030.