...

Dat liet de minister weten tijdens een vergadering van de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding van het Vlaams parlement begin maart.Aanleiding was de vraag van commissielid Celia Groothedde (Groen) naar een stand van zaken omtrent een 'Vlaams actieplan over endometriose'. "De vorige keer toen we dit in de plenaire vergadering brachten, ongeveer een jaar geleden, leek u het idee om een Vlaams actieplan over endometriose op te stellen toegenegen", sprak Groothedde.Het Vlaams parlementslid bracht het onderwerp terug ter sprake na de Pano-reportage over endometriose eind februari op VRT1. "Op dit moment duurt het in ons land gemiddeld zeven jaar vooraleer mensen een diagnose krijgen, als ze er al eentje krijgen."Naast een stand van zaken vroeg Groothedde ook wat de minister vond van 'de recente speekseltesten' en wees ze op de nood van het verbreden van sensibiliseringscampagnes buiten zorgverleners. Of Sensoa daar een rol in kan spelen?Gericht doorverwijzenIn haar antwoord geeft minister Crevits aan te willen wachten op het rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) dat begin april zal verschijnen. Om zicht te krijgen op de noden, en met het oog op efficiënte, een evaluatie te maken van mogelijke beleidsacties op Vlaams en federaal niveau.Om diezelfde reden heeft ze de beroepsverenigingen voor huisartsen en gynaecologen nog niet officieel aangeschreven, zegt de minister. Volgens Crevits is bv. Domus Medica er ook voorstander van om eerst te beschikken over onderbouwde richtlijnen over diagnose en behandeling, wat volgens de minister gerichte doorverwijzing mogelijk maakt.Endometriose opsporen met speekseltestHet toepassen van speekseltesten, wimpelde de minister af. "Er is nog geen gevalideerde test rond endometriose op de Belgische markt gebracht, zeker niet voor een brede doelgroep", sprak Crevits. Daarnaast wijst de minister op de kostprijs van de (Franse) test - 800 euro -, en moet de Hoge Gezondeidsraad in Frankrijk nog onderzoeken of deze kan worden terugbetaald.Voor de minister is het vooral belangrijk dat "vrouwen met klachten terechtkunnen bij een eerstelijns- en gespecialiseerde zorg voor gepaste diagnose en opvolging".Sensibilisering over endometrioseNog volgens Crevits is het niet opgenomen in de basisopdrachten binnen de beheersovereenkomst van Sensoa om te sensibiliseren op het vlak van endometriose. Ze verwijst wel naar de methodiek 'Onder Vier Ogen', ontwikkeld door Sensoa in samenwerking met Domus Medica, om seksuele gezondheid ter sprake te brengen."In het geval van de diagnose van endometriose kan de methodiek helpen om oog te hebben voor het inschatten van de impact die pijn ten gevolge van de ziekte heeft op het seksuele welbevinden van de patiënt en het koppel", aldus minister Hilde Crevits.