...

Uit de jongste Gemeente-Stadsmonitor blijkt dat één op vijf Vlamingen vindt dat er in hun gemeente te weinig huisartsen zijn. Er stromen niet voldoende nieuwe artsen in, en heel wat praktijken hebben een patiëntenstop ingevoerd.Om daar iets aan te doen, investeert Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits ruim 243.000 euro in een 'zorgstroomcoach'. Die moet de organisatie van huisartsenzorg binnen 6 tot 10 geselecteerde pilootregio's optimaliseren. Het louter doen toenemen van het aantal huisartsen volstaat immers niet, vindt de minister. Er zijn grote verschillen tussen eerstelijnszones op gebied van zorgcapaciteit en zorgtoegankelijkheid, en dus moeten er oplossingen op maat worden uitgewerkt.Concrete oplossingenIn een eerste fase moet de zorgstroomcoach criteria uitwerken om de pilootregio's te selecteren. Daarna gaat de zorgstroomcoach in de gekozen pilootregio's aan de slag. De coach moet er concrete oplossingen uitwerken om de toegankelijkheid voor de patiënten te verbeteren en de werkdruk voor de huisartsen te verminderen. De coach zal daarbij wijzen op bestaande steunmechanismen, zoals de Vlaamse praktijkondersteuning voor huisartsen en de proefprojecten brede eerstelijnspraktijken.De zorgstroomcoach wordt tewerkgesteld bij Domus Medica en zal samenwerken met de zorgraden en de lokale huisartsenkringen. De coach wordt bijgestaan door een expert lokale besturen vanuit de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), een verandermanager van het Departement Zorg en het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn (VIVEL).Vanaf het najaar 2024 zullen huisartsen en huisartsen in opleiding ook op een structurele manier bevraagd worden over de manier waarop ze werken en de werkdruk die ze ervaren. Zo wil de Vlaamse regering de zorgcapaciteit en de zorgnood in elke regio nauwkeuriger in kaart brengen.