...

Dat blijkt uit antwoorden van Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits (CD&V) op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (eveneens CD&V).In opdracht van de Vlaamse overheid ontwikkelde Domus Medica in 2021 een e-learning over partnergeweld. Ondertussen werd de module opgesplitst in verschillende onderdelen, met name ouderenmisbehandeling, partnergeweld en kindermishandeling.In 2023 behaalden 107 huisartsen de accreditatie voor de e-learning partnergeweld, 64 voor de e-learning kindermishandeling en 78 voor de e-learning ouderenmis(be)handeling, laat de minister weten.Multidisciplinaire aanpak intrafamiliaal geweldDaarnaast vroeg Schryvers naar het draaiboek voor eerstelijnszones (ELZ) waaraan Domus Medica werkte en dat als doel heeft om de verschillende disciplines rond dit thema lokaal samen te brengen en tot een multidisciplinaire en procesgerichte aanpak te komen van intrafamiliaal geweld. Dat draaiboek voor de interdisciplinaire vorming op ELZ niveau blijkt nu klaar te zijn, zo deelt minister Crevits mee. Gevraagd naar nog andere acties of projecten om de eerste lijn meer vertrouwd te maken met de problematiek, antwoordt de minister dat er in 2023 vier LOK's georganiseerd werden over de aanpak van partnergeweld en zes over ouderenmis(be)handeling. Er staan nog vijf toekomstige LOK's gepland rond het thema intrafamiliaal geweld en drie rond vrouwelijke genitale verminking.