...

De cijfers komen uit de tweede SolidMonitor, een online bevraging door imec-onderzoekers aan de UGent en VUB bij 2.500 Vlamingen. Volgens dat rapport zijn twee op de drie Vlamingen bezorgd om hun online privacy. Amper 6% voelt zich vandaag comfortabel bij het delen van persoonlijke data.Bijna 8 op de 10 Vlamingen vindt bovendien dat bedrijven onvoldoende transparant zijn over welke persoonlijke gegevens worden verzameld, en 7 op 10 Vlamingen voelen weinig controle over hun persoonlijke informatie.Datakluizen positief onthaald7 op de 10 Vlamingen staan wel positief tegenover het concept van de persoonlijke datakluis. Dat is een plek waarin persoonlijke informatie op een veilige manier opgeslagen kan worden. De gebruiker kan kiezen welke data hij of zij wil delen. De helft van de Vlamingen ziet zich in de toekomst persoonlijke datakluizen gebruiken. Om het potentieel van datakluizen te exploreren werden verschillende gebruiksscenario's voorgelegd. Het grootste draagvlak kennen datakluizen in de gezondheidszorg. Hier kan een persoonlijke datakluis gegevens bevatten zoals medische voorgeschiedenis, medicijngebruik, laboresultaten, leefgewoontes,maar ook metingen door een smartphone of smartwatch (fysieke activiteit, hartslag, slaap,...). Die gegevens kunnen dan gedeeld worden met een behandelend arts om gerichter gezondheidsadvies te geven.71% percipieert dat scenario als nuttig, en 62% is ervan overtuigd dat dit scenario hun gezondheid kan bevorderen. Een overgrote meerderheid (85% en 84%) wil medische voorgeschiedenis en medicijngebruik delen met de (huis-)arts. Minder enthousiasme is er over het delen van metingen van slimme toestellen (49%) en leefgewoontes (53%).Huisarts aan het stuurDe respondenten kregen ook informatie over de Gezondheidsgids van Domus Medica, een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst over aanbevolen preventieve activiteiten. 86% is bereid de Gezondheidsgids in te vullen. De grootste groep (35%) is bereid gebruik te maken van hun persoonlijke datakluis om deze vragenlijst zoveel als mogelijk op voorhand automatisch in te vullen. Negen op tien respondenten willen de resultaten van de Gezondheidsgids ook in hun datakluis bewaren. Opvallend is wel dat de Vlaming de verantwoordelijkheid daarvoor bij de huisarts legt: 67% wil dat de huisarts dit in hun datakluis oplaadt, terwijl slechts 23% dit zelf wil doen. Ziekenhuizen en aanbieders van gezondheidszorg genieten ook een hoog vertrouwen als aanbieders van datakluizen. 59% van de respondenten zou universiteiten en andere onderzoeksinstellingen toestemming geven om geanonimiseerde demografische gegevens en medische data uit hun datakluis te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. 41% wenst dit niet.