...

De opleiding is een initiatief van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, Domus Medica en experten uit het werkveld. Het doel is uiteraard om artsen (extra) op te leiden over het thema dementie. Zes modules over verschillende aspecten van dementiezorg komen in de opleiding aan bod. Het gaat dan onder meer over epidemiologie, duiding bij de pathologie, zorgdiagnoses, (niet) farmacologische benaderingen, sociale kaart, mantelzorg, palliatieve zorg, juridische en ethische aspecten... De referentiearts kan een huisarts, ouderenpsychiater, geriater of neuroloog zijn. Hij/zij geeft advies en ondersteuning aan collega-artsen die geconfronteerd worden met patiënten met dementie. Dat laat toe de tijd in te korten tussen de eerste tekenen van de aandoening en de uiteindelijke diagnose. Het zorgteam kan sneller een gepaste behandeling opstarten. Tegelijk fungeert de referentiearts ook als aanspreekpunt voor lokale beleidsstructuren en zorgvoorzieningen, bijvoorbeeld voor de CRA in de woonzorgcentra. Ook heeft hij een signaalfunctie: in overleg met de regionale Expertisecentra Dementie meldt hij op macroniveau uitdagingen voor het beleid. In een persbericht laat Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (CD&V) weten dat er intussen negentig artsen zijn opgeleid, waarvan 60% huisartsen. Ook 40% artsen-specialisten uit verschillende disciplines - geriatrie, neurologie, psychiatrie en anesthesie - mogen zich referentiearts dementie noemen. Er staan echter nog tweehonderd artsen op een wachtlijst. Om hen sneller aan de beurt te laten komen, besliste minister Crevits het programma te verlengen. De referentiearts dementie past in het 'Dementieplan Vlaanderen 2021-2025' opgestart door toenmalig minister Wouter Beke (CD&V). Het plan benadrukt de rol van de huisarts in de vroegtijdige herkenning van signalen van dementie, de diagnose en zorgdiagnose, behandeling en opvolging van de patiënt. Vandaag treft dementie 141.000 mensen in Vlaanderen. Tegen 2070 verdubbelt dit cijfer naar verwachting. Om een kwaliteitsvol dementiebeleid te realiseren, streeft Crevits ernaar om referentieartsen structureel in te bedden in de eerstelijnszones.