...

"Deze waardevolle ideeën" kunnen binnen het eHealthplatform ook ingebracht worden door de vertegenwoordigers van de stakeholders, dixit Robben.De frustraties die de Artsenkring Zennevallei in de open brief aan het Riziv, Domus Medica, de artsensyndicaten en andere stakeholders ventileert, zijn zeer herkenbaar voor vele zorgverleners. Het gaat onder meer over de "werking van de communicatiediensten die de overheid verplicht oplegt."De artsenkring wijst op het belang van het EMD. Tegelijk stelt men vast dat er de laatste jaren een stagnatie is opgetreden. "Er zijn nauwelijks nog nieuwe evoluties en tekortkomingen in de werking van de huidige systemen blijven onopgelost", zo luidt het.De brief somt een hele waslijst dagelijkse frustraties op. Zo functioneren de diensten niet optimaal maar huisartsen kunnen nauwelijks nog werken wanneer ze uitvallen. "Onaanvaardbaar is dat deze problemen niet fundamenteel en niet structureel aangepakt worden." De Artsenkring Zennevallei hekelt ook dat er onvoldoende dienstverlening is door de ziekenfondsen en dat nieuwe applicaties gebruiksonvriendelijkheid zijn.'Blijvende frustraties' zijn er over een aantal zaken die niet veranderen. Er is het gebrek aan uniformiteit van allerlei formulieren, uitgebreide formulieren die nog manueel moeten ingevuld worden adviserende artsen die niet over een emailadres beschikken, specialisten die het vertikken verslagen rechtstreeks naar het EMD te sturen enz. Geklaagd wordt ook over 'uitblijvende diensten' zoals Mult-eMediatt, wilsbeschikkingen enz. En verder zijn het WZC-dossier en het EMD nog steeds aparte dossiersystemen, is de praktijkpremie die in maart 2023 werd goedgekeurd pas in november uitbetaald door softwareproblemen enz.De brief van de Artsenkring Zennevallei suggereert ook een aantal mogelijke oplossingen.Frank Robben verdedigt zich en repliceert dat er de voorbije tien jaar grote stappen vooruit zijn gezet inzake eGezondheid. "Maar uiteraard," aldus Robben, "is er ruimte voor verbetering. Ik stel alvast een wil vast bij alle stakeholders om verder inspanningen te leveren voor een nog betere ondersteuning van een duurzaam en efficiënt gezondheidszorgsysteem."